Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Sprawozdanie z działalności gospodarczo-społecznej za rok 1978 - broszura

:

Zarząd Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy (WBSP) w Elblągu przygotował materiały na coroczne Zebranie Przedstawicieli mające na celu ocenę działalności ekonomiczno-gospodarczej za rok 1978. Treść broszury podzielono na 10 rozdziałów - w rozdziale pierwszym "Przerób globalny" opisano zadanie - na 1978 rok zostało przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.IV.1978. Zadanie dotyczyło WBSP w Elblągu oraz Oddziału w Malborku i Oddziału w Kwidzynie na sumę 119.000 złotych, z tego zrealizowano 117.914 złotych co stanowiło 99% zaplanowanego zadania. "Zatrudnienia średniorocznego w poszczególnych oddziałach" zrealizowano w 95 %. Kolejne rozdziały to - "Usługi dla ludności", "Zatrudnienie, wydajność pracy i fundusz plac". W interesującym rozdziale dotyczącym "Gospodarki materiałowej" dowiadujemy się o trudnościach aprowizacyjnych (1978 rok) - zbyt mało przydzielonych materiałów budowlanych typu: cegła pełna, kratówka, szczelinówka nawet do 45 %. A jak już były, to spółdzielnia nie posiadała odpowiedniej ilości środków transportu. Kolejnym problemem - słabej jakości materiały wykończeniowe (w tym tarcica, glazura, terrakota armatura wodna) od których zależy jakość wykonywanych usług dla ludności. Na przestrzeni 1978 roku sytuacja tylko się pogarszała, by osiągnąć swoje apogeum w III i IV kwartale roku, kiedy na polecenie władz kolej nie podstawiała wagonów do przewozów materiałów. Nie brakło jedynie cementu, stali, rur i średniej jakości glazury. Koszty transportu samochodowego grysów na nagrobki ze Stronia Śląskiego okazały się nieopłacalne. Rozdział szósty dotyczył "Działalności w zakresie BHP" określono w nim sumę 3373 złotych wydanych na: poprawę warunków pracy, odzież ochronną, szkolenie i propagandę. Zanotowano 24 wypadki, w tym przy pracy 20 w większości przypadków spowodowanych przez nieostrożność samych poszkodowanych. Rozdział siódmy - "Działalność socjalno-bytowa" określiła wydatkowane sumy w wysokości1.061 tysięcy zł. na dopłaty do wczasów pracowniczych, dopłaty do wypoczynku, dopłaty do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej, dopłaty do działalności sportowej. Dopłaty do wycieczek m.in. w Bieszczady, na grzybobrania, na pomoc dla pracowników z ciężkimi warunkami materialnymi oraz na coroczne imprezy związane z Nowym Rokiem, Międzynarodowym Dniem Kobiet, Dniem Dziecka, Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości i Dniem Budowlanych. W rozdziale ósmym opisano - "Gospodarkę środkami trwałymi i inwestycjami". W rozdziale dziewiątym - "Rentowność i wyniki finansowe" określono powody braku osiągnięcia planów w poszczególnych kategoriach. W sprzedaży uzyskano 97,9 % planowanych dochodów, natomiast przekroczono koszty własne 100.7 % Wyniki finansowe - zysk - strata osiągnął 64,2 %. Planu nie osiągnięto z powodu strat operacyjnych na działalności usług dla ludności, strat operacyjnych na działalności sprzętowej i transportowej. Ale straty wiązały się również z polityką finansową banków - straty nadzwyczajne spowodowane karnymi odsetkami za nie spłacanie kredytowania krótkoterminowego. W tym rozdziale zasugerowano również podział zysków za 1978 rok. W ostatnim dziesiątym rozdziale opisano "Działalność Organów Samorządowych". W naszych zbiorach znajdziemy inny dokument związany z funkcjonowaniem tej spółdzielni - "Pierwsza Giełda Usług Spółdzielczości Pracy w Elblągu - Usługowe Spółdzielnie Pracy w Elblągu".

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64664

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2019

In our library since:

Mar 28, 2019

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

10

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69935

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information