Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1987 - broszura

:

W grudniu 1986 roku Wojewódzki Urząd Telekomunikacji (WUT) w Elblągu wydał 17 stronicową broszurę przedstawiającą planowane przedsięwzięcia przedsiębiorstwa. Dokument dotyczył działań podstawowych, których realizacja umożliwi wykonanie planu na 1987 rok, nie zawierał jednak działań bieżących, wynikających z zakresu obowiązków bądź codziennych dyspozycji wydawanych przez przełożonych. Plan zakładał zrealizowanie 3 celów - technicznego, ekonomicznego oraz socjalno-bytowego i poprawy warunków pracy załogi. Za całokształt działalności odpowiadał Dyrektor WUT -mgr inż. Zbigniew Lange a za cele cząstkowe (techniczny) - Z-ca Dyrektora WUT inż. Edmund Łącki, (ekonomiczny) - Gł. Księgowy WUT mgr inż. Elżbieta Gębica. Za socjalny Kierownik DP Działu Personalnego) mgr Małgorzata Bucholc, za bytowy Kierownik DG (Działu Gospodarczego) mgr Ewelina Ruszczak a za poprawy warunków pracy - Inspektor BHP Janina Minkiewicz. Dalej na 7 stronach w tabeli przedstawiono treści zadań, terminy realizacji i odpowiedzialnych za nie. W załączniku określono plan humanizacji pracy wraz z odpowiedzialnymi, w kolejnym załączniku w formie tabelarycznej przedstawiono wyciąg z NPSG DOPiT Gdańsk na rok 1987, w części zadań dotyczących WUT w Elblągu oraz jego Urzędów Telekomunikacyjnych. Przy tym skrót NPSG oznacza Narodowy Plan Społeczno Gospodarczy a DOPiT Dyrekcję Okręgu Poczt i Telekomunikacji w Gdańsku pod którą, to podlegał organizacyjnie WUT w Elblągu wraz z jego jednostkami podrzędnymi Urzędami Telekomunikacji (UT) zwanymi RUT (Rejonowymi Urzędami Telekomunikacji) mieszczącymi się w Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze, Braniewie i Pasłęku. Ostatnim załącznikiem w broszurze był plan poprawy warunków pracy na rok 1987. Wśród naszych prezentowanych zbiorów funkcjonuje podobnej treści dokument z 1979 roku związany z planowaniem WUT w Elblągu - "Realizacja zadań w roku 1978. Zadania planowe roku 1979". Więcej na temat historii i organizacji Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu możemy się dowiedzieć z poświęconej temu zagadnieniu strony. W naszych zbiorach z którymi można się zapoznać, posiadamy również podobny dokument dotyczący programu działania WUT-u w Elblągu z roku następnego. Dysponujemy jeszcze o wiele wcześniejszą broszurą - Plan podstawowych przedsięwzięć techniczno-ekonomiczno-socjalnych z 1979 roku, tematycznie związaną z planowaniem i organizacją WUT w Elblągu przedstawioną w naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:60860

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 8, 2017

In our library since:

Oct 25, 2017

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66190

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information