Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stanu organizacyjno-technicznego przedsiębiorstw wykonawczych oraz programów ich rozwoju - broszura

:

Wydział Ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu (KW PZPR) wydał we wrześniu 1975 roku broszurę - "Ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stanu organizacyjno-technicznego przedsiębiorstw wykonawczych oraz programów ich rozwoju." Treść przygotowanego materiału przeznaczona była do użytku wewnętrznego na Plenarne Posiedzenie KW PZPR. Wrzesień 1975 roku to czas, w którym formowało się nowe województwo elbląskie (w wyniku reformy administracyjnej kraju od 1 czerwca 1975 roku do 31 grudnia 1998 roku obowiązywał podział na 49 nowych województw). Tereny z byłych województw gdańskiego i olsztyńskiego obsługiwane były przez przedsiębiorstwa budowlane i inwestycyjne i związane z dawnymi ośrodkami administracji państwowej. Po podziale, nowe władze administracyjne musiały zreorganizować na nowo zjednoczenia (grupujące poszczególne przedsiębiorstwa) oraz poszczególne zakłady pracy. Opracowany druk na 16 stronach podzielono na cztery części - główne problemy społeczno-gospodarcze rozwoju województwa, ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stan organizacyjno-techniczny przedsiębiorstw wykonawczych oraz przedsięwzięcia w zakresie wzrostu potencjału wykonawczego.[nbsp] W dwóch pierwszych rozdziałach[nbsp] określono stan realizacji dotychczasowych inwestycji, potrzeby i możliwości rozbudowy lokalnej infrastruktury. W trzecim i czwartym rozdziale przestawiono zmiany organizacyjno-techniczne lokalnych przedsiębiorstw budowlanych i inwestycyjnych, związanych z reformą administracyjną oraz planowane zmiany w przyszłości. Materiał jest o tyle ciekawy, iż w czasach PRL-u (Polska Rzeczpospolita Ludowa), posługiwano się przede wszystkim akronimami, wiele skrótów z tamtej epoki jest obecnie nieznanych lub zapomnianych. Zawartość szczególnie w 3 rozdziale przybliża nam wiele nazw związanych budownictwem i inwestycjami na terenie miasta np - Elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlane (EPB), Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Elblągu (PBK), Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - Zarząd Budowlany (GPBP-ZB), Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu (BSP), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego (PRIBK).

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:60811

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2017

In our library since:

Oct 25, 2017

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/65452

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information