Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Uchwała Nr ... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ... 1983 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwoju usług lokatorskich w latach 1983 - 1985 - projekt - broszura

:

Miejska Rada Narodowa (MRN) w Elblągu przygotowała w 1983 r. projekt uchwały MRN - ” Uchwała Nr ... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ... 1983 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwoju usług lokatorskich w latach 1983 - 1985 - projekt". dokument składał się z dwóch związanych ze sobą części -" Zatwierdzenia programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwojem usług lokatorskich w latach 1983 - 85". W jego treści zobowiązano m.in. Prezydenta Miasta Elbląga do kontynuowania i podjęcia nowych działań zmierzających do poprawy w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, kompleksowego porządkowania ciągów ulicznych i osiedli mieszkaniowych, stwarzania preferencji do rozwoju usług lokatorskich czy ujmowania w wieloletnich i rocznych planach społeczno-gospodarczych rozwoju miasta Elbląga zadań wynikających z programu. Prezydent zobowiązany został do przedłożenia sprawozdania z realizacji tej uchwały a Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności do sprawowania kontroli nad jej realizacją. Pod projektem uchwały podpisał się Przewodniczący MRN inż. Jan Obrzut. Drugą, właściwą część dokumentu stanowił - "Program w sprawie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwoju usług lokatorskich w latach 1983 - 1985". Wymieniono w nim 6 podmiotów dysponującymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta wraz z określeniem ich stanu posiadania zasobów lokalowych. Były to - PGM (Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej), ESM (obecnie Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka"), SM Zakrzewo (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"), SM Nad Jarem (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem"), GAM (Garnizonowa Administracja Mieszkań) oraz Indywidualni posiadacze domów. Dalej w dokumencie znalazły się informacje o podmiotach gospodarczych świadczących usługi remontowe dla wyżej wymienionych instytucji i odbiorców indywidualnych m.in. Kombinat Budownictwa Komunalnego (KBK) w Elblągu rozbity wówczas na Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego (PBK) oraz Przedsiębiorstwo Robot Elektrycznych i Sanitarnych Budownictwa Komunalnego (PREiSBK). Wymieniono także Przedsiębiorstwo Robot Malarskich i Remontowych "Elmal" (PRMiR "Elmal") jak i Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy "Usługa". Jeszcze dalej wymieniono instytucje świadczące usługi na rzecz posiadaczy mieszkań m.in. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) w Elblągu, świadczące usługi związane z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacji. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC) w Elblągu, świadczące usługi sprzedaży energii cieplnej oraz przyłączająca domy prywatne do miejskiej sieci cieplnej. Czy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Elblągu, świadczące usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. Tekst podsumowywały dane zgromadzone w 7 tabelach. W naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego posiadamy jeszcze dwa inne dokumenty związane z gospodarką mieszkaniową na terenie miasta Elbląga z października 1979 roku - "Informacja z przebiegu realizacji uchwały Nr XVII/77/77 Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 10 listopada 1977 w sprawie oceny i dalszej poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwoju usług lokatorskich" oraz z grudnia 1981 roku - "Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVII/77/77 Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 10 listopada 1977 w sprawie oceny i dalszej poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz rozwoju usług lokatorskich".

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:60816

:

DŻS – VI.19

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2017

In our library since:

Oct 25, 2017

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/65581

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information