Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Uchwała nr ... MRN w Elblągu z dnia 28 czerwca 1983 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju budownictwa indywidualnego na terenie miasta Elbląga w latach 1983-1985 - druk

:

Miejska Rada Narodowa (MRN) w Elblągu 28 czerwca 1983 roku podjęła uchwałę dotyczącą rozwoju budownictwa indywidualnego na terenie miasta Elbląga. W paragrafie pierwszym zatwierdzono kierunki rozwoju budownictwa indywidualnego na lata 1983-1985 na podstawie przyjętego programu. Założenia tego projektu zatytułowanego - "Program rozwoju budownictwa indywidualnego w Elblągu w latach 1983-1985" są do wglądu na naszych stronach internetowych. W paragrafie drugim zobowiązano Prezydenta miasta Elbląga o wystąpienie do władz nadrzędnych o zapewnienie środków finansowych na fundusz mieszkaniowy, podjęcia działań o pełne wykorzystanie terenów pod to budownictwo, leżących w granicach miasta lub pozyskanie ich na terenie przyległym do granic miasta. Wreszcie zorganizowanie poradnictwa dla osób fizycznych i prawnych w zakresie budownictwa indywidualnego. W paragrafie trzecim zobowiązano Prezydium MRN do wystąpienia do Wojewódzkiej Rady Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia wsparcia finansowego na rzecz funduszu mieszkaniowego oraz zabezpieczenie materiałowego na budownictwo indywidualne. W paragrafie czwartym MRN zwróciła się do dyrekcji i samorządów pracowniczych o udzielenie pomocy technicznej i finansowej istniejącym lub powstającym zrzeszeniom budowy domków a także pracownikom budującym indywidualnie. W dwóch kolejnych punktach uchwały zobowiązano Komisję Rozwoju Gospodarczego i zagospodarowania Przestrzennego do śledzenia realizacji tych postanowień a Prezydenta miasta Elbląga do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały w 2 kwartale 1986 roku. W paragrafie siódmym zaznaczono, iż uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pod tekstem podpisał się ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej - Jan Obrzut.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64688

:

DŻS – VI.19

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2019

In our library since:

Mar 28, 2019

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69969

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information