Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Regulamin Pracy Zakładów Piwowarskich w Elblągu - broszura

:

Zakłady Piwowarskie w Elblągu wydały w roku 1975 dokument - "Regulamin Pracy", jeden z egzemplarzy w tym samym roku dostał się do zbiorów ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (obecnie Biblioteki Elbląskiej). Broszura to numerowany i kserowany maszynopis, w nieco sztywniejszych drukowanych okładkach, na końcu którego znajdują się niewyraźne odbitki pięciu pieczęci z odręcznymi podpisami. Podobne odbitki pieczęci osób odpowiedzialnych znajdziemy na innym dokumencie dotyczącym regulaminu pracy Spółdzielczych Zakładów Obuwniczych w Elblągu. Podstawą prawną dla tego dokumentu było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12. 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. Regulamin Zakładów Piwowarskich powstał w celu stworzenia jednolitych norm postępowania aby utrzymywano porządek i dyscyplinę pracy i dotyczył wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Wyjątkowo w tym dokumencie podkreślono, iż "pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w regulaminie pracy". Druk zawierał dziesięć ponumerowanych rozdziałów. W pierwszym - omówiono dwa zagadnienia - Postanowienia ogólne i Podstawowe obowiązki pracownika. Drugi poświęcono Czasowi pracy, trzeci traktował o Zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy a czwarty objaśniał Zwolnienia od pracy. Nie tylko pracownik miał obowiązki wobec firmy w której pracował ale i na odwrót, rozdział piąty wymieniał Obowiązki zakładu pracy, inne powinności zakładu pracy przestawiał rozdział szósty - Wypłacanie wynagrodzenia za pracę. W następnych rozdziałach poruszono sprawę Nagród, wyróżnień oraz Kar za naruszanie porządku i dyscypliny pracy. W rozdziale dziewiątym pod nietypowym tytułem - Przepisy porządkowe. M.in. zobowiązano pracowników do podpisywania listy obecności, wypisania się w księdze wyjść służbowych, jeżeli zachodziła taka konieczność. Pracownik musiał uzyskać też zgodę na wyjście prywatne w czasie odbywania godzin służbowych. Zabraniano również palenia tytoniu na zebraniach, naradach, konferencjach organizowanych w Zakładzie Pracy. W rozdziale Postanowienia końcowe określono sposób przyjmowania pracowników przez dyrektora oraz sposób załatwiania spraw nie ujętych w regulaminie. Przypomniano iż poprzedni regulamin z dnia ... stracił ważność a treść nowego uzgodniono z Radą zakładową Zakładów Piwowarskich w Elblągu. Nowy regulamin miał wejść w życie z dniem 01.01.1976 r., natomiast jego wydanie nastąpiło 15.11.1975 r. Na czternastej stronie dokumentu znajdowało się pięć odbitek pieczęci, z trzech górnych zupełnie niewyraźnych można odcyfrować pieczęć drugą odpowiedzialnego Przewodniczącego Rady Zakładowej z odręcznym podpisem. Trzecia to pieczęć Dyrektora mgr Emiliana Matofija własnoręcznie podpisana. Poniżej wydrukowano napisy - "Zatwierdzam pod względem zgodności z prawem" i "Warszawa 25.11.1975 r." oraz znajdują się następne dwie dolne pieczęcie, również słabo widoczne, obie podpisane o treści "Radca Prawny mgr Henryk ..." i "Naczelny Dyrektor mgr inż. Adam Łukomski".

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42572

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 2, 2015

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

10

Number of object content views in DjVu format

8

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47392

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information