Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni "Renoma" 1986 - broszura

:

Broszura z 1986 roku związana z Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli (WZP) Spółdzielni "Renoma" jest podobna do tej z 1981 roku. Ze względu na statutową działalność spółdzielni wymagała ona, corocznego zebrania się wszystkich spółdzielców. Podczas takich spotkań abrobowano lub nie politykę gospodarczą Zarządu Spółdzielni. Miało to wpływ na obsadę stanowisk Zarządu, ustalano zyski, dzielono je oraz przyjmowano nowy plan produkcji na następny rok. Czasami uchwalano sposób ustalania nadwyżek, podziału nagród dla wyróżniającego się aktywu spółdzielczego czy przyjmowania nowych kandydatów. Kiepska jakość druku dokumentu sprawia trudności z odczytaniem jej zawartości. Znajdziemy tam Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za miniony okres, Sprawozdanie z wykonania Uchwał Dorocznego Walnego Zgromadzenia (w tym ustalenia składu osobowego trzech komisji - Rewizyjnej, Ekonomicznej, Samorządowo-organizacyjnej). Właściwe sprawozdanie Zarządu Spółdzielni zawierało zagadnienia - Działalność organizacyjno-samorządową, Sprawy pracownicze, Zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, Produkcję oraz Wyniki finansowe. Z tych ostatnich wynikało, iż firma zarobiła 843 mln złotych, przekraczając plan wyższy od założonego o 106,1%. W dokumencie znajdziemy również Regulamin Walnego Zgromadzenia aby ułatwić zwykłym członkom poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych, podczas trwania Zgromadzenia. Na stronie 40-tej wydrukowano Protokół z Walnego zebrania z 22 marca 1986 roku, które miało miejsce o godzinie 11.00 w sali dawnego Klubu OSWL im. Rodziny Nalazków w Elblągu przy ówczesnej ulicy Amii Czerwonej (dziś Królewieckiej). Z treści dowiadujemy się m.in. o przyjęciu regulaminu obrad W.Z.P., o przyjęciu i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego Walnego zgromadzenia, o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu ze swojej działalności oraz przejęciu nowego planu na przyszły rok. Przejęto również sprawozdanie z działalności rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe za 1985 roku, łącznie przyjęto 12 uchwał.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64674

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2019

In our library since:

Mar 28, 2019

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69951

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information