Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Sprawozdanie z Działalności Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w 1986 Roku - broszura

:

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu wydała w marcu 1987 r. dokument pod tytułem - "Sprawozdanie z działalności zarządu w 1986 r." w formie 35 stronicowej broszury, z szarą okładką. Dokument na okładce na zewnątrz posiada napis o treści - "Tylko do użytku służbowego". We wstępie nawiązano do motta X Zjazdu Delegatów Spółdzielczości Pracy, który nakreślił cel działalności na lata 1986-1990 (wyższą dynamikę rozwoju niż całej gospodarki, zwiększenie efektywności, lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego, obniżenie kosztów produkcji, doskonalenie organizacji pracy, wprowadzanie postępu naukowo-technicznego, zmniejszenie zużycia surowców, materiałów i energochłonności produkcji, poprawę jakości i niezawodności wyrobów). Zadania wyznaczone w poprzednim planie społeczno-gospodarczym 1986 r. zostały wykonane w 102 % (sprzedaż wyrobów i usług za 407.788 tys. złotych). Sukces osiągnięto jak podkreślał dokument "dzięki wysiłkowi załóg zakładów" mimo szeregu trudności (braku stabilności w zaopatrzeniu w podstawowe materiały do produkcji, nierytmicznej ich dostawy i pogarszającej się jakości). M.in mankamentem były braki w narzędziach do obróbki skrawaniem i częściach zamiennych maszyn i urządzeń. Firma odbierająca gotowe produkty P.P. "Polmozbyt" zmniejszyła zapotrzebowanie na części zamienne do samochodu "Syrena". A jedna z filii w Nowym Dworze Gdańskim nie otrzymywała folii, pogarszająca się jej jakość spowodowała utrzymanie produkcji zaledwie w 75 %. Po wstępie przedstawiono wyniki ekonomiczne częściowo w postaci tabel, częściowo w postaci opisowej. Działalność samorządowo-organizacyjną, sprawy pracownicze i działalność socjalno-bytową, mieszkaniową oraz szkolną podsumowano tylko opisowo na czterech stronach. Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz sprawy przeciwpożarowe opisano, zaopatrując w dwie tabelki dotyczące wypadkowości i jedną wydatkom na ochronę pracowników, polepszenie warunków pracy, urządzeń higieniczno-sanitarnych i szkolenia BHP. Jedna z tabel dotyczyła wydatków wynikających z obowiązku pracodawcy dostarczenia posiłków regeneracyjnych, napojów w miesiącach letnich i środków ochrony osobistej pracownika. Poruszono także sprawy jakości, reklamacji i sposobu ich załatwiania opisując dwie filie i przedstawiając w tabelce porównanie ilość reklamacji w roku 1985 i 1986 r. a w drugiej stosunek ilości produktów wyprodukowanych do ilości braków. Postęp organizacyjno-techniczny, działalność inwestycyjna i remontowa zostały opisane na dwóch stronach a gospodarka materiałowa i transportowa na jednej stronie i w jednej tabelce. Właściwe wyniki finansowe zostały przedstawione w drugiej części sprawozdania w postaci licznych tabel a po nich przedstawiono realizację programu przedsięwzięć organizacyjno, ekonomiczno, technicznych i socjalno bytowych oraz programu oszczędnościowego. Po podsumowaniu i wnioskach pod sprawozdaniem podpisał się Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42599

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 21, 2015

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

6

Number of object content views in DjVu format

5

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47074

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information