Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Statut Spółdzielni Pracy "Plastyk" w Elblągu - broszura

:

W 1976 r. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk" w Elblągu wydała dokument o nazwie Statut Spółdzielni Pracy "Plastyk". Druk wydano w formie kserowanej numerowanej broszury w miękkich okładkach datę wydania określono za pomocą stopki drukarskiej i daty wpływu do zbiorów biblioteki. Zawarto w nim podstawy prawne funkcjonowania tejże spółdzielni. Wedle statutu spółdzielnia działała na mocy ustawy z dnia 17.02.1961 r. "O spółdzielniach i ich związkach", jej siedzibą był Elbląg a prowadziła działalność na terenie województw gdańskiego i olsztyńskiego, bez ograniczenia czasowego. Spółdzielnia "Plastyk" była członkiem Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Celem statutowym spółdzielni było prowadzenie na zasadach samorządu spółdzielczego w ramach "planu gospodarczego" wspólnego przedsiębiorstwa opartego o osobistą pracę członków oraz jak podkreślały wszystkie spółdzielnie socjalistycznych czasów "działalności społeczno-wychowawczej". Przedmiotem działalności gospodarczej "Plastyku" była produkcja wyrobów kaletniczych, odzieży ze skóry i z surowców zastępczych oraz działalność w zakresie garbarstwa skór miękkich. § 5 statutu opisywał szczegółowo zakres działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej spółdzielni. W dokumencie w rozdziale II - "Tryb i zasady przyjmowania członków", opisano kto mógł zostać jej członkiem i na jakich zasadach, w odróżnieniu do członkowstwa "Społem" trzeba było dokonać wpłaty wpisowego nie 3 zł ale 50 zł, podobnie było z sumą wpłacanego udziału nie 300 zł ale 100 zł (rozdział o udziałach członkowskich). Inne rozdziały opisywały "Prawa i obowiązki członków" i "Zasady zatrudniania członków spółdzielni". Organami spółdzielni były walne zgromadzenie, rada, zarząd, zebrania oddziałowe i komitety oddziałowe przy czym współpracowały one przy realizacji zadań statutowych z zakładowymi organami związku zawodowego. Kompetencje tych organów przedstawiono dokładniej w kolejnych punktach dokumentu. W dokumencie znalazły się tez informacje o podziale tzw. "czystej nadwyżki" i "funduszy spółdzielni". W przepisach końcowych opisano rozwiązanie, likwidację, łączenie spółdzielni, tryb zmiany statutu oraz wskazano Naczelną Radę Spółdzielczą jako organ ogłoszeń dla składania pism. Wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce los wielu spółdzielni został przesądzony. A Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 24 maja 2002 r. ogłosił upadłość Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk". W zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej znajduje się także zmieniony statut tejże Spółdzielni z roku 1977.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42546

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Jan 13, 2017

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

24

Number of object content views in DjVu format

22

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47354

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information