Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Program Działalności Na Rok 1978 Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - broszura

:

Program działalności Spółdzielni Mleczarskiej na rok 1978 podzielono na trzy części - Wstęp, Charakterystykę planu na rok 1978 i podstawowych problemów do rozwiązania i najbardziej rozbudowany i przepełniony danymi tabelarycznymi rozdział trzeci - Kierunki działań w roku 1978. We wstępie określono, że plan oparto o Zarządzenie i wytyczne Dyrektora Naczelnego Centralnego Zarządu Przemysłu Mleczarskiego z dnia 12 grudnia 1977 roku (Nr ME-/IV/032/37/77). Natomiast merytorycznie pokrywał się z zakresem "Programu zabezpieczenia zadań gospodarczych na rok 1978" ustalonym w wytycznych Prezesa Zarządu WZSR (Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych). Opisano z jakich elementów się składał i co zawierał. W rozdziale drugim - charakterystyce skupiono się na problemach do rozwiązania dotyczących takich zagadnień jak - skup mleka i jego produkcja. Problemy handlu związane były z ustaleniem odpowiedniej wartości sprzedaży wyrobów własnej produkcji - 7 mln złotych sprzedaży. Innego formatu były problemy związane z zatrudnieniem i funduszem płac - m.in. potrzeba ograniczenia godzin nadliczbowych przypadających na jednego pracownika do 160. Aby osiągnąć określony cel wytyczono kierunki działań opisane w rozdziale trzecim. Koncentrowały się one na lepszym wykorzystaniu bazy surowcowej (odpowiednich warunków hodowli bydła, współpracy z rolnikami i innymi podmiotami dostarczającymi surowiec, wysokimi wymaganiami związanymi z odbiorem surowca w punktach). Również koncentrowały się na lepszym wykorzystaniu skupowanego mleka (poprzez przygotowanie urządzeń chłodniczych, wirówek, zlikwidowanie strat oraz niedoboru surowca w punktach oraz stosowanie wysokim norm pracy). Wśród kierunków działań narzucały się takie jak zapewnienie odpowiedniej struktury umożliwiającej zwiększenie dostaw produktów mleczarskich na rynek i eksport. W tym punkcie chodziło, aby struktura produkcji zbliżona była do potrzeb rynkowych klientów. Przykładowo produkcja masła z większa zawartością tłuszczu miała zostać ograniczona na rzecz tej z mniejszą ilością tłuszczu - zysk takiej operacji podwójny zadowolony klient i więcej masła na rynku z tej samej ilości mleka. Innym przejawem takiego podejścia było lepsze wykorzystywanie tłuszczu z serwatki po produkcji serów dojrzewających i twarogów tłustych. Normalną koleją rzeczy jest by producent skupiał się na osiąganiu wyższej jakości produkcji. Polem do popisu dla personelu średniego szczebla było zmniejszenie zużycia materiałów w sferze skupu, produkcji, obrotu towarowego (mniejsze zużycie przy produkcji, oszczędności na opakowaniach, obniżenie normy zużycia folii polietylenowej w mleku i maślance oraz farby do masła, ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw). Oszczędności można było również generować poprzez ulepszenie gospodarki zatrudnieniem i czasem pracy a także poprawą gospodarowania funduszem płac. Ostatnim elementem kierunku działań było oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi (rozumiano tu materiały biurowe, chemikalia, środki czyszczące, zużycie wody, odsprzedawania serwatki rolnikom). Jak również patrzono na finanse fizyczne - więc zmniejszanie odsetek bankowych z tytułu korzystania kredytu bankowego. Analizowano przyczyny strat nadzwyczajnych np. płacenie kar umownych z tytułu dostarczania towarów do Gdańska lub płacenie kar za ścieki w Elblągu. Ostatnie dwanaście stron dokumentu wypełniono danymi statystycznymi w tabelach.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:64692

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2019

In our library since:

Mar 28, 2019

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/69983

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information