Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Regulamin kontroli wewnętrznej (Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu) - broszura

:

Regulamin kontroli wewnętrznej Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu (WSP), podobnie jak eksponowany na naszych stronach inny regulamin kontroli wewnętrznej EKB - został wydany w 1980, i podobnie jak poprzednik był załącznikiem do zarządzenia Prezesa Zarządu WSP w Elblągu. Treść całego regulaminu kontroli wewnętrznej jako załącznik Nr 1 Prezesa Zarządu WSP - stanowiło osiem ponumerowanych rozdziałów, (faktycznie siedem, brak 4 rozdziału) oraz osiem ponumerowanych załączników (w nieprawidłowej kolejności). W dwóch pierwszych rozdziałach - charakterystyka regulaminu i ogólne zasady kontroli wewnętrznej, jak w poprzednim druku wymieniono dokumenty na których umocowano prawnie regulamin oraz przypomniano cele kontroli. W rozdziale trzecim - rodzaje i formy kontroli objaśniono trzy fazy - kontrolę wstępną, bieżącą i następną wraz ze sposobami badania dokumentacji - faktycznym, dokumentalnym, pełnym, odcinkowym, kompleksowym, problemowym, reprezentacyjnym itp. (łącznie 10 sposobów). W rozdziale piątym przedstawiono w kilkunastu punktach organizację takiej kontroli. Najważniejszy jest rozdział szósty - zasady postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wewnętrznej. W rozdziałach siódmym i ósmym opisano organizację i zadania zakładowej kontroli gospodarczej oraz zakresy kontroli wewnętrznej wykonywanej przez poszczególnych pracowników (kompetencje). Wśród dołączonych do regulaminu załączników znalazły się wzory oświadczeń i deklaracji o przyjmowaniu odpowiedzialności za powierzone mienie, bądź pieniądze, bądź inne wartości. Wzór oświadczenia o obowiązku ujawniania wszelkich znanych nieprawidłowości. Protokoły: o przeprowadzonej kontroli kasy określonego dnia, kontroli stanu materiałów, towarów i produktów znajdujących się aktualnie w magazynie czy zabezpieczenia dokumentów. Tutaj znalazły się także druki: rozliczenia zużycia surowców-materiałów produkcyjnych oraz polecenia dokonania kontroli. Druki w naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego związane z podobną tematyką możemy znaleźć w naszym Wortalu po wpisaniu w frazy - "regulamin kontroli wewnętrznej" lub "instrukcja w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wydziały".

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:61387

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2017

In our library since:

Nov 24, 2017

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

40

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66221

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information