Object

Title: Regulamin Pracy Spółdzielczych Zakładów Obuwniczych w Elblągu - biuletyn

:

Spółdzielcze Zakłady Obuwnicze im. M. Buczka Spółdzielnia Pracy w Elblągu wydały w 1975 roku dokument - Regulamin Pracy. Dokument powstał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.12.1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwienia nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy oraz statutu spółdzielni. Regulamin ustalał porządek wewnętrzny, obowiązywał wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. Także pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, za wyjątkiem wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło i zatrudnionych w systemie nakładczym. Dalej w regulaminie określono obowiązki pracowników, czas pracy i organizację pracy. Dokument opisuje także sprawy związane z wypłatą wynagrodzenia, trybem usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień do pracy. W części poświęconej ochronie pracy kobiet i młodocianych posłużono się odpowiednimi tabelami z normami dotyczącymi dźwigania. Kolejne rozdziały omawiały zwolnienia od pracy, urlopy oraz system wyróżnień, nagród i kar. W postanowieniach końcowych m.in. zabroniono wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów należących do zakładu bez zezwolenia Kierownika Spółdzielni a pracownicy mieli możliwość spotkania się z Prezesem Zarządu Spółdzielni, przedstawicielem rady spółdzielni lub rady zakładowej. Dokument wchodził w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości 15.07.1975 r. Druk ma formę biuletynu i jest numerowanym, kserowanym maszynopisem, pod postanowieniami końcowymi widoczne są odbite niewyraźne pieczątki w ilości sześciu sztuk. Pierwsza z nich na miejscu przeznaczonym dla Rady Zakładowej o treści - "Związek Zawodowy Pracowników...," z odręcznym podpisem. Drugi stempel (jedyny z dokumentu bez podpisu odręcznego) - "Spółdzielcze Zakłady Obuwnicze im. M. Buczka Sp-nia Pracy w Elblągu ul. Panieńska 7/8 82-300 tel. centr. 27-161". Trzecia pieczęć znajdowała się na miejscu Zarządu, lecz o zupełnie nieczytelnej treści, z podpisem odręcznym. Kolejna czwarta pieczęć o częściowo drukowanej treści - "Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Gdańsku Zatwierdza niniejszy regulamin opracowany w oparciu o", a częściowo wpisanej ręcznie nieczytelnej treści. Z dwóch następnych, w jednej można odczytać - "Z-ca Prezesa mgr Aleksander Głowacki" również z odręcznym podpisem. Trzy ostatnie "czyste" strony są nienumerowane.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42571

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2013

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

10

Number of object content views in DjVu format

10

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information