Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Materiały na VI Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - biuletyn

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu przygotowała VI Zgromadzenie Przedstawicieli, w dniu 02.04.1981 r. o godz. 10.00 w Kwidzynie. By sprawniej przebiegały obrady przygotowano dla obradujących materiały opisowe i statystyczne. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdziemy kilka dokumentów pod nazwą "Materiały na ... Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - biuletyn". Jest także powtórzony materiał na VI Zgromadzenie Przedstawicieli w formie maszynopisu, bez okładek. Podobnie jak w poprzednich latach w skład materiałów na obrady wchodziły - Porządek i harmonogram obrad, Regulamin Obrad Zgromadzenia, jak i Tablice analityczne do sprawozdania Dyrektora Oddziału. Także tam znalazła się Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na Zgromadzeniu Przedstawicieli w dniu 14.04.1980 r. oraz Program działalności na 1981 r. W harmonogramie znalazły się takie punkty obrad jak - "Sprawozdanie Rady Spółdzielni za rok 1980 z uwzględnieniem oceny polustracyjnej "Społem" CZSS (Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców), "Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni" oraz "Wybór delegatów na 41 Zjazd Delegatów "Społem" CZSS" - trzeba pamiętać, że jest to schyłkowy okres socjalizmu w Polsce. Ponadto na obradach miał nastąpić "Podział czystej nadwyżki" - wynikający z przepisów członkowskich Spółdzielni. Omawiając Informacje o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zgromadzeniu (1980 r.) zobowiązano m.in. Radę i Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do władz Centralnych o podwyżkę płac pracownikom produkcyjnym. Realizując ten wniosek władze spółdzielni otrzymały odpowiednie tabele płac i dokonały wprowadzenia wyższego zaszeregowania. W wyniku czego średnia płaca wynosząca w 1979 r. - 4848 zł, w roku 1980 wynosiła 5425 zł. W dokumencie znalazła się nienumerowana tabela zajmująca dwie strony przedstawiająca "Zadania finansowe według planu szczegółowego na 1981 r." Inne tabele były już numerowane w ilości dziesięciu sztuk. Druk kończyły trzy projekty uchwał dotyczące - "Zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za 1980 r. oraz udzielenia Zarządowi i Radzie Spółdzielni "skwitowania" za 1980 r.", "Przyjęcia programu działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na 1981 r." a także "Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 1980". Na końcu wydawnictwa znalazło się pięć czystych stron.

Place_of_issue:

Kwidzyn

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:45440

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 28, 2015

In our library since:

Mar 23, 2015

Number of object content hits:

6

Number of object content views in DjVu format

4

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47047

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information