Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Materiały na VI Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - maszynopis

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu przygotowała VI Zgromadzenie Przedstawicieli, które rozpoczęło się 02.04.1981 r. o godz. 10.00 w Kwidzynie. W celu usprawnienia obrad przygotowano jak co roku, specjalne materiały dla przedstawicieli Spółdzielni. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdziemy kilka dokumentów pod nazwą "Materiały na ... Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - biuletyn", także i ten dotyczący VI Zgromadzenia posiadamy w dwóch wersjach. Opisana niżej ma formę maszynopisu, bez okładek. I podobnie jak w poprzednich latach w skład materiałów wchodziły - Porządek i harmonogram obrad, Regulamin Obrad Zgromadzenia, a także Tablice analityczne do sprawozdania Dyrektora Oddziału. Także tam znalazła się Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na Zgromadzeniu Przedstawicieli w dniu 14.04.1980 r. oraz Program działalności na 1981 r. Ze względu na schyłkowy (niewydolnościowy) okres "socjalizmu" w harmonogramie znalazły się takie punkty obrad jak - "Sprawozdanie Rady Spółdzielni za rok 1980 z uwzględnieniem oceny polustracyjnej "Społem" CZSS (Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców), "Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni" oraz "Wybór delegatów na 41 Zjazd Delegatów "Społem" CZSS". Ponadto na obradach miał nastąpić "Podział czystej nadwyżki" - wynikający z przepisów członkowskich Spółdzielni. Przykładowo w punkcie - Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zgromadzeniu (1980 r.) wnioskowano wprowadzenie nowych form sprzedaży (samoobsługa) realizując ten wniosek Zarząd wprowadził więc systematyczne szkolenie personelu. W jego wyniku 26 osób ukończyło kurs - "robotnika wykwalifikowanego" i mistrza w zawodzie sprzedawca, 160 osób zostało przeszkolonych w zakresie technologii i przechowalnictwa towarów a 11 sprzedawców zdobyło drugi zawód kasjera. W wyniku czego "Społem" otworzyło trzy sklepy samoobsługowe. W przedstawionych materiałach znalazła się też nienumerowana tabela na dwóch stronach dotycząca - "Zadań finansowych według planu szczegółowego na 1981 r.". Pozostałe tabele były już numerowane w ilości dziesięciu sztuk. Druk kończyły trzy projekty uchwał dotyczące - "Zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za 1980 r. oraz udzielenia Zarządowi i Radzie Spółdzielni "skwitowania" za 1980 r.", "Przyjęcia programu działalności społeczno-gospodarczej Spółdzielni na 1981 r." a także "Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 1980". Łącznie maszynopis ten liczył pięćdziesiąt osiem stron.

Place_of_issue:

Kwidzyn

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:45439

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 28, 2015

In our library since:

Mar 23, 2015

Number of object content hits:

7

Number of object content views in DjVu format

5

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47044

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information