Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Regulamin Pracy Zakładów Mechanicznych im. Gen. K. Świerczewskiego w Elblągu - biuletyn

:

Zakłady Mechaniczne im. gen. K. Świerczewskiego w Elblągu wydały w 1975 r. dokument - Regulamin Pracy. Regulamin opublikowano w formie drukowanego a nie kserowanego jak zazwyczaj, numerowanego biuletynu, bez spisu treści z dwoma załącznikami. Druk podzielono na 10 artykułów wynikających z Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.12.74 r. Zadaniem regulaminu było ustalenie porządku wewnętrznego w zakładzie oraz określenie związanych z procesem pracy obowiązków zakładu i pracowników. W artykule pierwszym przedstawiono obowiązki zakładu w stosunku do pracowników a w następnym obowiązki pracownika. Artykuł trzeci wyjaśniał wszystkie sprawy związane z umową o pracę a czwarty dotyczył czasu pracy. W artykule piątym znalazły się informacje o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakładzie oraz w artykule szóstym o przysługującym pracownikowi prawie do urlopu. Trzy następne artykuły omawiały kolejno - Porządek, dyscyplinę pracy, Nagrody, wyróżnienia oraz Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. W dziesiątym ostatnim artykule - Postanowieniach końcowych wyjaśniono, iż regulamin został uchwalony przez Konferencję Samorządu Robotniczego (KSR) w dniu 30.06.1975 r., i podlegał zatwierdzeniu pod względem zgodności z prawem przez Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich. Od momentu wywieszenia go na tablicy ogłoszeń wchodził w życie w ciągu dwóch tygodni a pracownicy nowozatrudnieni zapoznawali się z nim w Dziale Osobowym firmy, jednocześnie tracił moc poprzedni regulamin z 13.12.1972 r. Pod dokumentem znalazły się miejsca na podpisy Sekretarza Ekonomicznego KSR mgr Br. Waldemara Zimnocha i Dyrektora inż. Zbigniewa Bartosiewicza z datą 30.06.1975 r. Poniżej pod napisem o treści - "Zatwierdzam pod względem zgodności z prawem" zrobiono miejsce na podpis Naczelnego Dyrektora mgr inż. E. Piechota z miejscem i datą - "Warszawa 7.07.1975 r.". Do dokumentu dołączono dwa załączniki w formie tabelaryczno-opisowej, nr 1 "Wykaz prac wzbronionych kobietom" i nr 2 "Wykaz prac wzbronionych młodocianym".

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42569

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 6, 2017

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

24

Number of object content views in DjVu format

21

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47393

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information