Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zebranie Przedstawicieli Członków "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu - broszura

:

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców (PSS) w Elblągu z siedzibą na ulicy Pływackiej 25 (wcześniej w innych dokumentach funkcjonowała pod numerem 13) przygotowała Zebranie Przedstawicieli Członków, które odbyło się 09.05.1987 r. w godz. 11.00-14.40 w Elblągu. Do obrad przygotowano materiały w formie broszury z tekturowymi okładkami i kserowanym maszynopisem. Niestety jakość "orginału" już była bardzo słaba i praktycznie nieczytelna. Znalazły się tam informacje dotyczące porządku i harmonogramu obrad, regulaminu obrad zgromadzenia, tablice analityczne do sprawozdania z działalności Spółdzielni za 1986 r. i zamierzenia na 1987 r. Z harmonogramu wynikało, że obrady miały trwać z półgodzinną przerwą od 12.30 do 13.00. W ich trakcie m. in. uchwalono zwyczajowo regulamin obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, prezydium i komisji zebrania. Rada Nadzorcza zdała sprawozdanie z działalności za 1986 r. A także udzieliła informacji o opiniach, wnioskach i postulatach Zebrań Obwodowych, komitetów Członkowskich i ogniw samorządu mieszkańców dotyczących pracy Spółdzielni w 1986 r. W trakcie obrad Zarząd O/W (Oddziału Wojewódzkiego) C.Z.S.S (Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców) dokonał oceny działalności Spółdzielni a następnie wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie O/W CZSS. Po przerwie miała miejsce dyskusja nad ostateczną wersją sprawozdań, po czym ogłoszono wyniki wyborów na Walne Zgromadzenie. Następnie zagłosowano nad przyjęciem czterech uchwał (znajdują się w treści dokumentu), jedna z nich dotyczyła zmian w statucie Spółdzielni. Przedstawiciele mogli złożyć wolne wnioski, które odczytano a następnie zakończono obrady. Wśród materiałów przeznaczonych dla Przedstawicieli, w formie tabelki, znalazły się wnioski z zebrania Przedstawicieli z poprzedniej kadencji z dnia 17.05.1986 r. oraz sposoby ich realizacji w ciągu trwania kadencji. Inna tabela dotyczyła osobowego funduszu płac, jeszcze inna przedstawiała sprzedaż, zatrudnienie i wyniki finansowe produktów sprzedawanych detalicznie. Niektóre informacje przeplatały się formie opisowej i tabelarycznej, tak było z materiałami o sieci sklepów spożywczych i przemysłowych należących do Spółdzielni, sieć gastronomiczna natomiast była przedstawiona w formie tabeli. Przybliżając dane dotyczące wyników finansowych w jakiejś dziedzinie tabele zawierały określone wielkości np. obrót ogółem lub wartość sprzedaży zatrudnienie z ilością produkcji, czasami wielkość zatrudnienia czy wydajność pracy, średnią płace w danej dziedzinie, marżę na towar, koszty czy zysk, ewentualnie dotacje. Mogły pojawić się w tabelce też dane dotyczące zysku lub straty. W tym schemacie przedstawiono gastronomię, piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmażeryjne, wytwórnię wód gazowanych choć i te dziedziny krótko opisano. Ważną pozycją dotyczącą budżetu Spółdzielni były nakładnictwo i usługi. Na stronie 35 broszury dokonano generalnego podsumowania działalności Spółdzielni - wynikało z niego iż suma bilansu wynosiła 1678893 przy zysku 90428 zł. Przy końcu dokumentu opisano zamierzenia Spółdzielni na 1987 r. oraz znalazły się tam projekty uchwał o których była wyżej mowa. Tym razem w dokumencie nie zostawiono miejsca na robienie notatek. W broszurze zamieniono miejsce stron 11-12 ze stronami 37-38, a na środkowej stronie 25, ktoś odręcznie długopisem dokonał adnotacji obliczając procenty.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42601

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Dec 21, 2015

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

21

Number of object content views in DjVu format

19

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47078

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information