Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków "Społem" - broszura

:

""Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) Oddział Terenowy w Elblągu z siedzibą na ulicy Pływackiej 13 przygotowała Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków, które odbyło się 28.02.1977 r. o godz. 15.00 w Elblągu. Do obrad przygotowano materiały w formie broszury. Znalazły się tam informacje dotyczące porządku i harmonogramu obrad, regulaminu obrad zgromadzenia, tablice analityczne do sprawozdania Dyr. Oddziału oraz plan działalności na 1977 r. Z harmonogramu wynikało, że obrady rozpoczęte o 15.00 miały trwać do 18.30 z 25 minutową przerwą. W ich trakcie m. in. uchwalono zwyczajowo regulamin obrad, wybór prezydium i komisji. Dyrekcja zdała sprawozdanie z działalności oddziału za 1976 r. przedstawiając jednocześnie ważniejsze kierunki działalności na 1977 r. Rada Oddziału zdała również sprawozdanie z działalności na okres kadencji. Po dyskusji nad sprawozdaniami zatwierdzono skład Rady Oddziału, uchwalono sprawozdania za 1976 r. i przyjęto wolne wnioski. W regulaminie zawarto m. in. informację o utworzeniu spośród obecnych 3 osobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej potrzebnej do obliczania wyników głosowania oraz 5 osobowej komisji wnioskowej potrzebnej do rozpatrzenia i uchwalenia wniosków. Przewodniczący stara się o ograniczanie czasu przemówień, zamknięcie listy dyskutantów, przerywaniu dyskusji, głosowaniu bez dyskusji. W druku znalazły się też 4 tabele zawierające dane - "Stan sieci placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów produkcyjnych o/terenowego Elbląg", "zatrudnienie w detalu gastronomii i produkcji w o/terenowym Elbląg", "Wielkość osiągniętych obrotów w poszczególnych segmentach o/terenowych Elbląg" oraz "Działalność społeczno-samorządowa". Z planu na rok 1977 wynikało, że jest on pokłosiem Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1977, Uchwał VII Zjazdu PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) a także wytycznymi Zarządu "Społem" CZSS (Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców zawartymi w uchwale Nr 44. Zakładano w nim wykonanie obrotów o wartości 1.240.250 tys. zł stanowiących 108,2 % wzrostu. Ciekawostką, że liczby dotyczyły Elbląga i Krynicy Morskiej. Postanowiono usprawnić organizację dostaw mleka w celu zmniejszenia zwrotów, "lansować nowości rynkowe" będące substytutami towarów o niedostatecznej podaży... Planowano organizowanie różnego rodzaju akcji marketingowych intensyfikujących sprzedaż artykułów żywnościowych i nie żywnościowych w tym 2 kiermasze i 2 jarmarki. Oprócz sprzedaży planowano wykonać usługi dla ludności o wartości 2.800 tys. zł stanowiąc 112,4 % wartości z 1976 r. jeśli chodzi o produkcję to planowano osiągnąć obroty rzędu 111.700 tys. zł co miało stanowić 107,8 wzrostu w stosunku do 1976 r. Wśród kilkunastu dokumentów dotyczących Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", będących w posiadaniu Biblioteki Elbląskiej trzy z nich nazwano tak samo a różnica dotyczy dat ich powstania 1977, 1978 i 1979. ponadto z tego samego roku (1977) posiadamy zaproszenia na oddziałowe zgromadzenia w Malborku i Kwidzynie.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42594

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Feb 10, 2017

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

9

Number of object content views in DjVu format

7

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47037

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information