Object

Title: Gegen die Konservativen!

:

Druk polityczny wymierzony przeciw zasiadającym w niemieckim Reichstagu konserwatystom, reprezentującym Deutschkonservative Partei, wydany przez ich oponentów skupionych w Deutsche Freisinnige Partei w okresie między 1881 a 1884 r. Partia Deutschkonservative Partei powstała w 1876 r. Skupiała głównie niemiecką arystokrację, posiadaczy ziemskich, zwolenników polityki kanclerza Otto Bismarcka, tradycjonalistycznie nastawionych wyznawców protestantyzmu. Posłowie partii byli zwolennikami umocnienia władzy monarszej i znaczenia religii oraz tradycji, przeciwnikami zaś pluralizmu politycznego. Jest to główny zarzut stawiany konserwatystom przez autora(ów) omawianego druku, którzy stwierdzają, iż wśród 78 posłów partii w Reichstagu nie ma ani jednego rzemieślnika oraz że – poza nielicznymi wyjątkami – posłowie ci głosują zawsze za projektami ustaw zgłaszanymi przez rząd. Kolejny wysuwany pod ich adresem zarzut to rozrzutność w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, przejawiająca się w akceptacji wszystkich wydatków rządu, zwłaszcza w zakresie urzędniczej administracji, floty i armii oraz prowadzeniem polityki kolonialnej „bez umiaru i sensu”, co skutkować ma odpływem rąk do pracy i kapitału na terytoria zamorskie. Następnym krokiem związanym bezpośrednio ze zwiększonymi wydatkami państwa jest, jak stwierdzają autorzy druku, ciągłe podnoszenie lub wprowadzanie nowych podatków i ceł, które posłowie Deutschkonservative Partei również bez zastrzeżeń akceptują. W kwestiach gospodarczych autorzy zarzucają konserwatystom ograniczanie wolności rzemiosła i działania na niekorzyść robotników, przejawiające się m. in. we wprowadzeniu tzw. książek robotniczych (Arbeitsbücher), umożliwiających sprawowanie kontroli nad robotnikiem oraz głosowaniu za tzw. „nowelą rzemieślniczą” (Gewerbenovelle) z 1883 r. zawierająca zapisy m. in. o przymusie cechowym oraz o obowiązkowym zapisywaniu się pracowników przemysłu i rzemiosła do właściwych dla nich kas ubezpieczeniowych, co hamowało rozwój niezależnych ubezpieczalni. Wreszcie zdaniem liberalnych autorów ulotki, konserwatyści dążą do ograniczania swobód i wolności obywatelskich we wszystkich aspektach życia politycznego, społecznego i gospodarczego, czego przykładem był nowy porządek myśliwski, zawierający liczne ograniczenia i obostrzenia w prawie do polowań oraz dążenia do poddania szkolnictwa pełnej kontroli Kościoła protestanckiego. Po wymienieniu wszystkich przewin konserwatystów druk kończy się apelem o popieranie Partii Wolnomyślicielskiej, której przyświeca motto „oddać cesarzowi co cesarskie, a narodowi, co należy do narodu”. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

R. Gensch

Place_of_issue:

Berlin

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:55626

:

DŻS 15 a/1 - nr 65

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

May 24, 2017

In our library since:

Dec 28, 2016

Number of object content hits:

77

Number of object content views in PDF format

76

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/60477

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
[18?], Gegen die Konservativen! May 24, 2017

This page uses 'cookies'. More information