Object structure

:

Berlin. Die hiesige Universität hat gegen von dem Kultusministerium…

:

Prusy - historia - 19 w. ; Prusy - parlamentaryzm - 19 w. ; Niemiecka Partia Postępowa ; pruski konflikt konstytucyjny 1859-1866 ; Heydt, August von (1801-1874) ; Roon, Albrecht von (1803-1879) ; Jagow, Gustav Wilhelm von (1813-1879)

:

Druk związany tematycznie z wydarzeniem zwanym pruskim konfliktem konstytucyjnym, rozgrywającym się w Królestwie Prus w latach 1859-1866, a oscylującym wokół kwestii budżetu i pruskiej armii, a w sensie ogólniejszym – podziału władzy między parlamentem, rządem i królem oraz przysługujących im uprawnień. 11 marca 1862 r. Wilhelm I rozwiązał wybrany w styczniu parlament, po tym jak nie doszło do zgody między nim a pruskim rządem odnośnie przyznania środków finansowych na reorganizację pruskiej armii. Druk jest protestem berlińskiego środowiska akademickiego przeciw instrukcji pruskiego ministra spraw wewnętrznych Gustawa von Jagow z marca 1861 r., nakazującej podległym mu urzędnikom agitację przeciwko Partii Postępowej przed zaplanowanymi na kwiecień tego roku ponownymi wyborami. Zamieszczony jest także przedruk poufnego listu od ministra finansów Augusta von der Heydt do ministra wojny Albrechta von Roona, w którym tłumaczy on przyczyny popularności Niemieckiej Partii Postępowej i przyznaje się do istnienia dziury budżetowej oraz niedofinansowania wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego poza armią oraz sugeruje, by rząd obiecał przed wyborami rezygnację z domiaru podatkowego i obniżenie wydatków na wojsko, gdyż w przeciwnym razie Partia Postępowa odniesie wyborcze zwycięstwo. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

1862

:

Eduard Schmidt

Place_of_issue:

Elbing

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 11

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)