Object structure
:

Ankündigung [ulotka]

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Niemcy - wydawnictwa - historia ; Zrzeszenie Niemieckich Statystyków Miejskich ; oferty wydawnicze - reklama

:

Ogłoszenie sporządzone we Wrocławiu, w listopadzie 1912 r. stwierdzające iż zgodnie z uchwałą Niemieckiego Związku Statystyków Miejskich, wydawane będą publikacje związku (przy współpracy specjalistów z dziedziny statystyki miejskiej i zarządzania miastami) nazwane zeszytami uzupełniającymi do rocznika statystycznego miast niemieckich. W wydawanych broszurach ukazywać się będą wyłącznie oryginalne prace z zakresu statystyki miejskiej, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników oraz instytucji (nie przewidywano opracowań o znaczeniu lokalnym). Prace nad wydawnictwem powierzono przewodniczącemu Niemieckiego Związku Statystyków Miejskich prof. dr O. Landsbergowi oraz wydawcy Roczników Statystycznych - prof. dr M. Neefe. Do tej pory ukazały się dwie broszury: Wielkomiejskie Aglomeracje Rzeszy Niemieckiej w latach 1871-1910 autorstwa prof. dr Sigmunda Schotta, dyrektora Urzędu Statystycznego Miasta Monachium. Teksty zawarte w zeszycie wskazują na niezaprzeczalny fakt rozwoju wielkich miast niemieckich w omawianym okresie. Treść zgrupowana została na cztery rozdziały (pierwsze lata przygotowania do badań, założenia liczbowe i omawianie wyników badań, opisanie zjawiska "Citybildung" z wyczerpującymi danymi liczbowymi, objaśnienia dla każdego z miast). Kolejny dodatek autorstwa prof. dr O. Landsberga skupia się na problematyce kwestii związku gmin. Treść zeszytu zgrupowana została w dziesięciu szczegółowych rozdziałach. Ogłoszenie dołączono do Rocznika Statystycznego z 1913 r. (sygn. 010293), w którym ujmowano dane statystyczne dotyczące wszelkich dziedzin życia w niemieckich miastach: od wypadków komunikacyjnych, poprzez politykę mieszkaniową, przychody z podatków, bezrobocie po liczbę widzów w miejskich teatrach (w kolejnych latach zaczęto upubliczniać także dane dotyczące życia społecznego, edukacji, kultury).

:

1912

Place_of_issue:

Breslau

:

ulotka reklamowa

:

application/pdf

:

DŻS - zabytki

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: