Object structure

:

An den Handwerker

:

Prusy - historia - 19 w. ; Prusy - parlamentaryzm - 19 w. ; Niemiecka Partia Postępowa ; junkierstwo

:

Akcydens o charakterze polityczno-agitacyjnym, przedruk z gazety „Volkszeitung”. Druk skierowany do pruskich rzemieślników, przekonuje ich do wspierania nowo założonej Niemieckiej Partii Postępowej, ugrupowania powstałego w 1861 jako pierwsza pruska partia programowa, przeciwko konserwatystom. W wyborach do pruskiego parlamentu przeprowadzonych pod koniec 1861 r. Partia Postępowa odniosła zwycięstwo, jednak już 11 marca 1862 zdominowany przez liberałów parlament został rozwiązany przez Wilhelma I, gdyż nie wsparł on forsowanej przez króla polityki zwiększonego finansowania armii. Wydarzenie to uchodzi w historiografii za koniec „Nowej Ery” w Prusach, jak nazywa się okres rządów w Prusach między jesienią 1848 a wiosną 1861, w opozycji do wcześniejszej „ery reakcyjnej”. W związku z rozwiązaniem parlamentu i rozpisanymi na maj 1861 nowymi wyborami Partia Postępowa wzmogła działalność agitacyjną, zwłaszcza wśród klas społecznych uważanych przez nią swój naturalny elektorat, m. in. wśród rzemieślników. Druk wskazuje na dyskryminację polityczną i ograniczenia gospodarcze, wspierane przez Partię Konserwatywną, a godzące w interesy rzemieślników (perspektywa zwiększonych podatków, będąca efektem ewentualnego wprowadzenia w życie wspieranego przez konserwatystów powiększenia armii, przy jednoczesnym braku możliwości awansu oficerskiego dla żołnierzy wywodzących się z warstwy rzemieślniczej, ograniczenie wolności gospodarczej przez tzw. „porządek rzemieślniczy” [Gewerbeordnung]). [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[1861]

:

Eduard Schmidt

Place_of_issue:

Elbing

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 15

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)