Object structure

:

Spart im Frieden daß Ihr stark im Kriege seid!

:

Ein Wort an die Wähler in Stadt und Land. (Flugblatt des Central-Komité’s der deutschen Fortschrittspartei

:

Prusy - historia - 19 w. ; Prusy - parlamentaryzm - 19 w. ; pruski konflikt konstytucyjny 1859-1866 ; Manteuffel, O. T. von (1805-1882)

:

Ulotka o charakterze polityczno-agitacyjnym, wydana przez zwolenników Partii Postępowej przed mającymi się odbyć w Prusach w 1862 r. wyborami do parlamentu. Były to kolejne wybory w ciągu kilku miesięcy, gdyż wyłoniony w grudniu 1861 r. parlament został rozwiązany przez Wilhelma I 11 marca 1862 r. Przyczyną rozwiązania zdominowanego przez siły liberalne parlamentu był jego opór przed udzieleniem zgody na sfinansowanie forsowanej przez króla reformy armii – incydent ten był częścią szerszego wydarzenia, które przeszło do historii pod nazwą pruskiego konfliktu konstytucyjnego (1859-1866). Konflikt skupiał się wokół reformy pruskiej armii, a w szerszym znaczeniu – wokół uprawnień i podziału kompetencji między królem, rządem a parlamentem (pruska ustawa zasadnicza z 1850 r. zapewniała parlamentowi kontrolę nad budżetem, a także wymagała jego zgody dla podwyższenia podatków oraz wprowadzenia w życie każdej nowej ustawy). Autorzy ulotki również skupili się na kwestii reorganizacji pruskiej armii – Partia Postępowa była przeciwna zwiększaniu liczebności armii w trakcie pokoju, argumentując w ulotce, iż jej utrzymanie spada na barki obywateli w postaci podwyższonych podatków, co z kolei prowadzi do ubożenia społeczeństwa, a w efekcie do niemożności ponoszenia wysiłku wojennego w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. W ulotce dochodzi do głosu wielokrotnie ostrzeżenie przed „junkrowskimi rządami”, wspominane są także antydemokratyczne i antyliberalne rządy gabinetu O. T. von Manteuffla (1850-1858), po których – według autorów – kraj wciąż leczy rany. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[1862]

:

Franz Duncker; Eduard Krause

Place_of_issue:

Berlin

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 13

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)