Object structure

:

An die Wähler

:

Niemcy - parlamentaryzm - 19 w. ; Elbląg - życie polityczne - 19 w. ; Reichstag - wybory 1881 ; Minnigerode, Wilhelm von (1840-1913)

:

Ulotka wyborcza Wilhelma von Minnigerode (1840-1913), kandydującego do niemieckiego Reichstagu z ramienia Partii Niemiecko-Konserwatywnej w okręgu wyborczym Elbląg-Malbork. Druk wydany został na okoliczność wyborów, które miały się odbyć 27 października 1881 r. Ulotka zawiera nie tyle pochwałę kandydata, ile krytykę jego kontrkandydata – elbląskiego liberała adwokata Heinricha Horna i jest odpowiedzią na wydaną wcześniej przez Horna ulotkę wyborczą, w której zapowiada, iż jego celem jako posła jest tylko jedno, a mianowicie niedopuszczenie do wprowadzania nowych podatków i podnoszenia podatków już istniejących. Druk jest także obroną prowadzonej przez rząd Bismarcka i wspieranej przez konserwatywne siły w parlamencie polityki gospodarczej, opierającej się m. in. na cłach ochronnych, które – według autorów – chronią rodzime rolnictwo i powodują dodatni bilans handlowy. Druk tłumaczy również, odwołując się do doświadczenia wojny z Francją 1870/71, najbardziej atakowany przez frakcje liberalne element polityki Bismarcka i jego zwolenników, a mianowicie znaczne wydatki na armię, powodujące duże obciążenie niemieckiego budżetu. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[1881]

:

Wernisch'sche Buchdruckerei

Place_of_issue:

Elbing

:

druk okolicznościowy

:

application/pdf

:

DŻS 15 a/1 - nr 70

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)