Object

Available formats:

Download all

Title: Theologische Beyträge. Zweyten Bandes […]

:

Theologische Beyträge; Przyczynki teologiczne - drugi tom publikacji, w opracowaniu niemieckiego teologa akademickiego i publicysty, przez ponad pięćdziesiąt lat związanego z Uniwersytetem Kilońskim Jakoba Christopha Rudolfa Eckermanna (1754-1837). Jego zainteresowania i zakres pracy naukowej były niezwykle szerokie i różnorodne. Tematyka wykładów akademickich i publikacji dotyczyła szeroko pojętej egzegezy biblijnej, hermeneutyki, gramatyki hebrajskiej, języka chaldejskiego, arabskiego i syryjskiego, dogmatyki, chrześcijańskiej nauki moralnej, historii Kościoła, homiletyki, teologii pastoralnej, katechetyki, pisarzy greckich i łacińskich etc. Pierwsze wydanie Theologische Beyträge ukazało się na przestrzeni 1790-1799, w sześciu obszernych tomach (każdy podzielony na trzy główne części). Pierwsza część drugiego tomu Przyczynków teologicznych Eckermanna pochodzi z drugiego wydania i została opublikowana w Altonie w 1795 roku. Odnosi się do Pierwszego Listu do Koryntian - księgi Nowego Testamentu, której autorstwo przypisuje się Świętemu Pawłowi. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w 57 roku. Eckermann stara się wskazać, wyjaśnić i zinterpretować niektóre fragmenty Pierwszego Listu do Koryntian, w których znajdują się odniesienia, na zasadzie cytatów lub aluzji, do treści innych fragmentów biblijnych. Komentarzowi biblijnemu poddane zostają m.in. kwestie powołania apostoła Pawła i boskiego zawodu apostoła w ogóle, pojęcie wspólnoty Bożej i powołania chrześcijan, sens i cel określania i nazywania Boga naszym Ojcem, pojęcie Królestwa Bożego, chrześcijańskiej nauki o zmartwychwstaniu, a w szczególności zmartwychwstania i ponownego przyjścia Chrystusa. Kolejne części drugiego tomu pochodzą z wydania pierwszego i opublikowano je w Altonie, w 1792 roku. Druga zawiera rozprawę Eckermanna, która traktuje o prawdziwej nauce Jezusa i jej implikacjach pedagogicznych. Natomiast trzecia część odnosi się do osobliwych fragmentów z wybranych Listów św. Pawła i św. Piotra, w których przytoczone są fragmenty starotestamentowe i została uzupełniona krótkim opisem rezultatów badań nad tymi fragmentami. Styl komentarza biblijnego Eckermanna nie jest wolny od proliferacji (tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie), powtórzeń i akomodacji (w rozsądnych granicach) do oświeconego myślenia współczesności.

:

verlegts Johann Friederich Hammerich

Place_of_issue:

Altona

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:66841

:

92535/2

:

ger ; grc ; lat ; ara ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Aug 25, 2022

In our library since:

Aug 25, 2022

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

Number of object content views in Galeria format

0

Number of object content views in PDF czarno-biały format

0

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/72216

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information