Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Materiały Sprawozdawcze, Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu - biuletyn

:

W lutym 1976 roku odbył się XI Kongres Stronnictwa Demokratycznego (SD), partii przybudówki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Trzy miesiące wcześniej w grudniu 1975 roku, odbyła się prawdopodobnie konferencja wyborcza delegatów województwa elbląskiego na ten kongres. Podczas tej konferencji przygotowano i wygłoszono sprawozdanie z działalności wojewódzkiej - elbląskiej organizacji partyjnej SD, nowo powstałego w 1975 roku Województwa Elbląskiego. Materiały sprawozdawcze na XI Kongres SD dotyczyły w głównej mierze zmian organizacyjnych, struktur partyjnych wobec zaistniałych zmian administracyjnych kraju (utworzenie woj. elbląskiego). Z dokumentu wynikało, iż Komitet Wojewódzki SD (WK SD) utworzono 27 czerwca 1975 roku na Wojewódzkiej Konferencji Organizacyjnej, określono wówczas także stan osobowy WK - 35 osób jak i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (WKR) - 7 osób. Także wtedy powołano 9 osobowe Prezydium Wojewódzkiego Komitetu SD w Elblągu. W biuletynie znalazły się dane osobowe oraz informacje o bieżącej działalności jej członków. Organem wykonawczym Prezydium miał być Sekretariat WK, określono tutaj, jego skład osobowy i jego zadania. Dalej znajdziemy tu informacje o podziale kompetencji różnego rodzaju komisji partyjnych w nowej strukturze organizacji partyjnej. Omówiono też rolę komisji problemowych i grup doradczych WK SD oraz ich przewodniczących. Dane opisują organizacje terenowe SD, dostarczają informacji o całym środowisku Stronnictwa Demokratycznego, także dane statystyczne. Autorzy przygotowujący ten dokument przedstawili działalność członków SD we Froncie Jedności Narodu (FJN). Struktury FJN składały się z wielu organizacji społecznych, społeczno-politycznych, związków zawodowych. Nade wszystko reprezentowały wszystkie partie polityczne - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL), Stronnictwo Demokratyczne (SD) realizując jednak cele polityczne wszechwładnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). FJN koncentrował się na wyborach do Sejmu i rad narodowych, posiadając monopol na zgłaszanie kandydatów, drugim jego zadaniem było organizowanie lokalnych akcji społecznych np. tzw. czynów społecznych. W treści omawianego biuletynu znalazł się też program partii SD proponowany do dyskusji na przygotowywany w grudniu 1975 roku VII Zjazd PZPR oraz sprawozdanie z działalności sądu partyjnego. Na końcu publikacji zalazły się załączniki a w nich składy osobowe WK, Prezydium WK, WKR oraz Sądu Partyjnego. Dane statystyczne środowiska SD, wykaz radnych z ich ramienia - w Wojewódzkiej Radzie Narodowej, we wszystkich szczeblach administracyjnych województwa Miejskich Rad Narodowych i Gminnych Rad Narodowych oraz listę piętnastu przedstawicieli w FJN. W załącznikach znajdziemy również regulaminy - wyboru władz terenowych SD, wyboru przedstawicieli na XI Kongres SD w lutym 1976, inne regulaminy organizacyjne oraz zasady wyboru członków sądów partyjnych. Ostatnie strony to miejsce na notatki i spis treści. Biblioteka Elbląska obok wyżej wymienionego druku posiada tez inne materiały związane z działalnością lokalną SD, zapoznamy się z nimi po wpisaniu do wyszukiwarki słów "Stronnictwa Demokratycznego" lub wpiszemy tytuły tych dokumentów - "Ziemia Elbląska w fotogramach Henryka Jankowskiego" czy "Korintchy Ferenc - spotkanie z węgierskim pisarzem".

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:61467

:

DŻS - VII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 16, 2018

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66847

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information