Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn

:

W 1980 roku wydano dokument "III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) w Elblągu". Biuletyn dotyczył kwestii organizacyjnych III Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZSL w Elblągu, który odbył się jak wynika ze sprawozdania z tego zjazdu 30 września w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy ulicy Łączności 1. W dziewięciu punktach przedstawiono - proponowany skład Prezydium Zjazdu, porządek obrad, projekt harmonogramu obrad, projekt regulaminu obrad, proponowany skład komisji zjazdowych. W tym punkcie inaczej, niż w roku 1975 podczas obrad I Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Komitetu (WK) Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) nazwano komisje - Komisję mandatowo-skrutacyjną, Komisję Matkę i Komisję uchwał i wniosków. W dalszych punktach omówiono dane dotyczące delegatów na ten zjazd (ale tylko statystyczne, płeć, wiek, zawód, wykształcenie), projekt uchwały dotyczącej liczby przyszłych władz wojewódzkich w Elblągu, przypomniano, podobnie jak na pierwszym zjeździe wyciąg z regulaminu wyboru władz i delegatów na zebraniach i zjazdach ZSL. Ostatni punkt dotyczył informacji o rozmieszczeniu służb organizacyjno-porządkowych a więc numery sal, gdzie toczyły się obrady, gdzie znajdowały się listy obecności, gdzie znajdował się sekretariat, gdzie konsumowano obiad i gdzie odbywały się posiedzenia plenarne. Najciekawszą informacją był numer sali gdzie dyżurował lekarz podczas obrad. Na okładce zgodnie z modą tamtych czasów widnieje informacja o treści: Do użytku wewnętrznego.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:61287

:

DŻS - VII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2017

In our library since:

Nov 22, 2017

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/65303

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information