Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Informator Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - biuletyn

:

Druk Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZW ZSMP) wydany w 1977 r. informował o zasadach, formach działalności i obowiązkach członków i kół młodej organizacji ZSMP powstałej w 1976 r. na bazie trzech innych partii. Aby skonsolidować i rozwijać formację ZSMP zaczęto realizować specjalną kampanię ideowo-wychowawczą Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Elblągu pod nazwą - "Janek Krasicki". W związku z tą kampanią stworzono na posiedzeniu 01.12.1976 r. program działań i zadań. Oczywiście treści realizowane w tej kampanii oparte zostały na ustaleniach VII i VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR). Planowano, iż kampania będzie trwała przez trzy lata i podzielona na 3 roczne etapy do 1979 r., który był 60-tą rocznicą urodzin "bohatera polskiego ruchu młodzieżowego - Janka Krasickiego". Jeśli chodzi o indywidualnych członków - najaktywniejsi, spełniający kryteria "wzorowego pracownika, kolegi, aktywisty" mieli być wpisani do "Wojewódzkiej Księgi Aktywnych". Koła ZSMP oraz podstawowe instancje mogły liczyć na przyznanie im rekomendacji do Komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) na członków podstawowych. Pierwszy etap tej kampanii planowano podsumować i zakończyć we wrześniu 1977 r. w dniu 58 rocznicy urodzin Janka Krasickiego, związane to było również z planowana uroczystością wręczenia Sztandaru ZW ZSMP w Elblągu. Podsumowanie całej kampanii miało mieć miejsce 18.09.1979 r. i powiązane z nadaniem imienia Janka Krasickiego Zakładom Celulozowym w Kwidzynie oraz Krajowym Zlotem Odznaczonych Złotym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego. Całością spraw organizacyjnych i programowych tej kampanii miała kierować Komisja Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (RW FSZMP) pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego ZW ZSMP. Następnie treść dokumentu stanowiły zadania dla członków ZSMP. Osobno wyznaczono zadania dla kół i osobno dla instancji podstawowych ZSMP w formie tabel z wyznaczonymi terminami ich realizacji. Czuwający nad wszystkim ZW ZSMP także otrzymał zadania w formie tabeli z terminami realizacji, dodatkowo z terminami przygotowania kompletu materiałów do poszczególnych zadań oraz podziałem odpowiedzialności za wykonanie tych zadań. Następnie opisano w jaki sposób należy realizować takie zadania w praktyce partyjnej. Przykładowe rady realizacji to: koło ZSMP to kolektyw przyjaciół, koło wpływa na życie osobiste swoich członków, tworzy atmosferę wzajemnej pomocy, zaufania, poszanowania, tolerancji, życzliwości, uczynności, realizacji wspólnych planów, wciąga do tych planów ludzi nie zrzeszonych z aktywem partyjnym. Zasugerowano przy tym, że "sojusznikami" w realizacji tej kampanii są członkowie PZPR. Przy okazji przypominano podstawowe formy działania, planowania i dydaktyki w strukturach partyjnych. W realizacji kampanii ustosunkowano się również do zagadnień związanych z działalnością społeczno-produkcyjną kół ZSMP, nauką, oświatą i kwalifikacjami. Współgospodarzeniem czyli "samorządnością socjalistyczną" wespół z radami narodowymi, związkami zawodowymi, kółkami rolniczymi, formami spółdzielczości i innymi organami samorządu. Poruszono kwestie związane z kulturą, sportem i turystyką. Na końcu zobowiązano i podzielono na etapy podstawowy i wojewódzki prowadzenie kronik w kołach ZSMP w formie regulaminu. Kroniki miały być oceniane i nagradzane w formach rzeczowych, prowadzący je mogli otrzymać nagrody pieniężne. Regulamin ten wchodził w życie 06.01.1977 r. za sprawą Wojewódzkiej Komisji Współzawodnictwa. Ostatnim dokumentem w treści druku jest Instrukcja w sprawie opłacalności składek członkowskich ZSMP w 1977 roku opieczętowana i podpisana przez: Głównego Księgowego ZW ZSMP - Barbarę Joncel i Przewodniczącego ZW ZSMP Mariana Mańkowskiego.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42534

:

DŻS - VII.2

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Jun 2, 2017

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

29

Number of object content views in DjVu format

26

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47013

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information