Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Regulamin Stopni Instruktorskich - broszura

:

Prawdopodobnie w 1987 roku Komenda Chorągwi Elbląskiej Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), wydała niewielką piętnastostronicową broszurkę, dotyczącą zdobywania stopni instruktorskich. Treść dokumentu podzielono na Wstęp w którym przedstawiono powód zdobywania stopni - jako zbiór posiadanych[nbsp] przez harcerza wartości poznawczych, moralnych i kulturalnych. Także wynikłych konsekwencji z posiadania określonego stopnia harcerskiego. W rozdziale I przedstawiono Zasady przyjmowania w poczet instruktorów - przynależność kandydata (grupa harcerzy starszych), określenie stopnia podstawowego instruktorskiego (przewodnik), proces przyjmowania na określony stopień (próba), decydenci potwierdzający nabycie stopnia (krąg lub rada kręgu instruktorów), prawo do noszenia oznaki stopnia. W rozdziale II opisano Tryb zdobywania stopni instruktorskich, nabywanie stopni kolejnych po zakończonych sukcesem (zamknięciem prób uprzednich) - przewodnik, podharcmistrz, harcmistrz, harcmistrz Polski Ludowej (PL) (ten ostatni jest stopniem honorowym). Stopień przyznaje zawsze komisja po konsultacjach ze specjalnym opiekunem poddanego próbie kandydata. Aby starać się o kolejny stopień (próbę) instruktor zgłasza się do odpowiedniej komisji instruktorskiej, otrzymując kartę próby i swojego opiekuna. W zależności od zdobywanego stopnia komisja składała się[nbsp] z komendy chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP na podstawie próby. Stopień harcmistrza PL nadawała Główna Kwatera ZHP po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Instruktorskiej (CKI). We wszystkich przypadkach karta próby musiała być opiniowana przez krąg harcerski. Dalej w treści opisano negatywne zakończenie próby, sposób odwoływania się od negatywnie zakończonej próby, ponowne podejmowanie prób, potwierdzenie zakończenia próby odpowiednim rozkazem itd. W następnym rozdziale skupiono się nad Wymaganiami na stopnie instruktorskie (kto może zdobyć stopień, warunki otwarcia próby, uprawnienia ze zdobycia stopnia, jak wygląda oznaka stopnia, stopień harcmistrza Polski Ludowej był stopniem dożywotnim.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:61375

:

DŻS – VII.2

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2017

In our library since:

Nov 24, 2017

Number of object content hits:

127

Number of object content views in PDF format

114

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66325

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information