Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Obwieszczenie Wojewody Elbląskiego z Dnia 23 Kwietnia 1976 r. o Przepisach Obowiązujących w Strefie Nadgranicznej Województwa Elbląskiego - afisz

:

Wśród zbiorów, z którymi można się osobiście zapoznać na stronach naszego Elbląskiego Wortala Historycznego funkcjonuje afisz wydany przez urząd Wojewody Elbląskiego związany z obowiązującymi od 1976 roku nowymi przepisami w strefie nadgranicznej województwa elbląskiego, sąsiadującego wówczas od północnego wschodu z ówczesnym Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Treść dokumentu zaczynała się od[nbsp] opisania źródeł prawnych na których oparto się podczas jego redagowania. Najważniejsze rzeczy spisano w 14 punktach, z których zasadnicze opisano jako pierwsze i drugie -[nbsp] osoby w wieku powyżej lat 14, przybywające do strefy nadgranicznej na pobyt stały lub czasowy powinny uzyskać zezwolenie terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego (województwo elbląskie funkcjonowało od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r.). Pobyt czasowy w tej strefie wymagał również zezwolenia posterunku Milicji Obywatelskiej (MO) w miejscu zamieszkania, ale z tych przepisów wyłączono niektóre gminy. Gminy Sztutowo i Stegna w okresie od 1 maja do 30 września także były wyłączone z tych przepisów. W drugim punkcie zaznaczono iż osoba przybywająca do strefy na pobyt stały lub czasowy obowiązana była dopełnić obowiązku meldunkowego w ciągu 24 godzin od przybycia. Osoby zatrzymujące się w domach wczasowych lub sanatoriach meldowały się tamże na podstawie skierowań, osoby bez nich meldowały się u sołtysa, właściciela domu lub w urzędzie gminy (miasta). W pozostałych punktach skupiono się na poruszaniu po lądzie od 500 metrowego pasa granicznego ze Związkiem Radzieckim, biwakowaniu, obozowaniu i parkowaniu. Przybliżono termin kąpiel morska i plaża strzeżona, jak również nieco szerzej opisano żeglugę jednostkami pływającymi. Na wyżej wymienionym obszarze można było swobodnie nurkować (w aparacie oddechowym), fotografować, filmować oraz rysować poza obiektami zastrzeżonymi przez władze morskie, wojskowe lub graniczne. Podobnie polować, strzelać lub używać materiałów wybuchowych po uprzednim zgłoszeniu się do organu ochrony granic. Pamiętać przy tym należało o ograniczeniach związanych z przepisami Urzędu Morskiego w Gdyni oraz przepisami Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Gdańsku prawnie chroniącymi umocnienia brzegowe. W ostatnich punktach obwieszczeniach zobowiązano kierowników domów i ośrodków wczasowych, campingów, kolonii i obozów letnich oraz kierowników wycieczek, pilotów i przewodników do pouczania i przestrzegania osób o obowiązujących przepisach. Za nieprzestrzeganie tychże mogła grozić kara 3000 złotych, w czternastym ostatnim punkcie traciło swą moc prawną obwieszczenie Wojewody Elbląskiego z dnia 2 czerwca 1975. Pod dokumentem podpisał się wojewoda elbląski w latach 1975 - 1981 Leszek Lorbiecki.

Place_of_issue:

Elbląg

:

application/pdf

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:61355

:

DŻS - VIII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2017

In our library since:

Nov 24, 2017

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/66412

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information