Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z 1978 r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok 1978 - druk

:

Urząd Miejski w Elblągu wydał w 1978 r. druk - Uchwała Nr .... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ....... 1978 r. w sprawie ustalenia planu pracy Miejskiej Rady Narodowej (MRN) na rok 1978. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych MRN uchwaliła tematykę 5 sesji MRN mających się odbyć w określonych terminach od miesiąca lutego. Ciekawym tematem jednej z sesji była ocena przebiegu kampanii wyborczej i określenie kierunków pracy rady i jej organów na najbliższy okres a także uchwalenie nowego regulaminu Miejskiej Rady Narodowej (do wglądu na stronach Biblioteki Elbląskiej). W dokumencie zobowiązano - Prezydenta Miasta Elbląga do zapewnienia opracowania i złożenia odpowiednich materiałów na sesję w terminach określonych w harmonogramach prac przygotowawczych do sesji MRN. A Komisje Miejskiej Rady do przeprowadzenia badań i analiz zagadnień zaplanowanych do rozpatrzenia na sesjach MRN, także do wykorzystywania w swojej pracy wyników kontroli resortowych oraz organów kontroli państwowej. Podkreślono przy tym zagadnienia, do których szczególnie należy się przygotować m. in. sprawy zabezpieczenia potrzeb ludności w zakresie rozwoju bazy handlowo-usługowej w Elblągu do 1980 r. oraz sprawy oceny działalności organów samorządu mieszkańców w Elblągu. Radnych MRN zobowiązano do udziału w spotkaniach z wyborcami, zasięganiu opinii społeczeństwa w sprawach stanowiących tematykę sesji MRN oraz włączanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań uchwalonych przez Radę. Dokument zobowiązywał też Prezydium MRN do przygotowania sesji MRN, uwzględnienia w swej działalności tematyki wynikającej z tego planu pracy oraz działalności i zapewnienie pomocy samorządom mieszkańców przez Prezydenta miasta. Do koordynowania działalności Komisji MRN i ustalenia wytycznych do pracy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej. Ponadto Prezydium zobowiązane zostaje do złożenia Radzie za okres roczny informacji o swojej działalności. W końcowej części dokumentu Prezydium upoważnia do wprowadzenia zmian w ustalonej tematyce sesji pod warunkiem, iż są one podyktowane aktualnymi potrzebami krajowymi i lokalnymi. Uchwała miała wejść w życie zgodnie z dniem jej podjęcia. Pod dokumentem wydrukowano imię i nazwisko długoletniego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu Medarda Riefa. To jeszcze jeden dokument o nazwie "Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z .....r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok ....." z pośród kilku innych, które można przejrzeć a znajdujących się w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:43063

:

DŻS - VIII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2016

In our library since:

Aug 28, 2013

Number of object content hits:

6

Number of object content views in DjVu format

5

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/44457

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information