Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z 1980 r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok 1980 - druk

:

Urząd Miejski w Elblągu wydał w 1980 r. druk - Uchwała Nr .... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia ....... 1980 r. w sprawie ustalenia planu pracy Miejskiej Rady Narodowej (MRN) na rok 1980". Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych MRN uchwaliła tematykę 5 sesji MRN mających się odbyć w określonych terminach od miesiąca stycznia. Jeden z tematów dotyczył stanu kultury fizycznej i miał być omawiany w czerwcu, co stało się zgodnie z planem. W dokumencie zobowiązuje się - Prezydenta Miasta Elbląga do zapewnienia opracowania i złożenia odpowiednich materiałów na sesję w terminach określonych w harmonogramach prac przygotowawczych do sesji MRN. A Komisje Miejskiej Rady do przeprowadzenia badań i analiz zagadnień zaplanowanych do rozpatrzenia na sesjach MRN, także do wykorzystywania w swojej pracy wyników kontroli resortowych oraz organów kontroli państwowej. W dokumencie wymieniono przy tym zagadnienia szczególnie istotne, do których Komisje powinny się dobrze przygotować m.in. walka z pijaństwem i alkoholizmem, poprawa opieki zdrowotnej w mieście, ocena działalności samorządu mieszkańców czy zapewnienie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Radnych MRN zobowiązano do udziału w spotkaniach z wyborcami, zasięganiu opinii społeczeństwa w sprawach stanowiących tematykę sesji MRN oraz włączanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań uchwalonych przez Radę. Dokument zobowiązywał też Prezydium MRN do przygotowania sesji MRN, uwzględnienia w swej działalności tematyki wynikającej z tego planu pracy oraz działalności i zapewnienie pomocy samorządom mieszkańców przez Prezydenta miasta. Do koordynowania działalności Komisji MRN i ustalenia wytycznych do pracy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej. Ponadto Prezydium zobowiązane zostaje do złożenia Radzie za okres roczny informacji o swojej działalności. W końcowej części dokumentu Prezydium upoważnia do wprowadzenia zmian w ustalonej tematyce sesji pod warunkiem, iż są one podyktowane aktualnymi potrzebami krajowymi i lokalnymi. Uchwała miała wejść w życie zgodnie z dniem jej podjęcia. Pod dokumentem wydrukowano imię i nazwisko długoletniego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu Medarda Riefa. To jeszcze jeden dokument o nazwie "Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z .....r. w Sprawie Ustalenia Planu Pracy Miejskiej Rady Narodowej na Rok ....." z pośród kilku innych, które można przejrzeć a znajdujących się w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:43064

:

DŻS - VIII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2016

In our library since:

Aug 28, 2013

Number of object content hits:

3

Number of object content views in DjVu format

3

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/44456

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information