Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Program Działania Na Okres Przygotowania i Przebiegu Żniw 1975 r. - druk

:

W roku 1975 Urząd Wojewódzki w Elblągu (Województwo Elbląskie istniało od 1.06.1975 r. do 31.12.1998 r.) wydał specjalny druk precyzujący zasady postępowania przebiegu akcji żniwno-omłotowej oraz zadania dla jednostek administracyjnych i gospodarczych. W dokumencie w zakresie zadań określano odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg żniw na wszystkich szczeblach administracji. Na szczeblu wojewódzkim - wicewojewoda elbląski (dr inż. Henryk Pauli), na szczeblu gminy funkcję koordynującą, nadzorczą i kontrolną sprawował Naczelnik Gminy. Za przygotowania techniczne i organizacyjne jednostek gospodarczych oraz realizację bieżących zadań odpowiedzialność ponosili jednoosobowo kierownicy zakładów. Sugerowano w druku aby być przygotowanym na trudne warunki zbioru, zobowiązano by żniwa wykonać z jak najmniejsza stratą zbóż. Sprzęt maszynowy którego było niewiele, szczególnie państwowy, należało wykorzystać na potrzeby gospodarstw indywidualnych wykorzystując różnice w terminach dochodzenia zbóż między południem a północą województwa. Dla licznych rodzin we wsiach należało przygotować bądź półkolonie lub opiekę dla dzieci, by dorośli mogli pracować w polu. Istniejące suszarnie w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR), Państwowych Zakładach Zbożowych (PZZ) i cukrowniach miały być wykorzystywane do maksimum. Punkty Skupu zobowiązano do sprawnego i bezpośredniego odbioru zboża a placówki handlowe powinny dysponować pełnym zaopatrzeniem, napojami chłodzącymi i artykułami spożywczymi. W zakresie zadań określono rolę i obowiązki Państwowych Ośrodków Maszynowych (POM), Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa (ZNMR), PGR-ów, Państwowych Ośrodków Hodowli Zarodowej (POHZ). Określono także zadania dla Przedsiębiorstw Hodowli Roślin i Nasiennictwa (PHRiN), Centrali Nasiennej (CN) i Stacji Hodowli Roślin (SHR). Zadania przydzielono również instytucjom wojewódzkim - Wojewódzki Związek Kołek Rolniczych (WZKR) w Elblągu miał do 30.06.1975 r. zebrać i zbilansować zamówienia na usługi sprzętem żniwnym, a Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Elblągu m.in. zorganizować całodzienny czas pracy magazynów skupu i punktów kasowych Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych (SOP). Z kolei Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" miało ustalić z dostawcami państwowymi , spółdzielczymi harmonogramy rzepaku i zbóż w terminie do 05.07.1975 r. Zadania otrzymali także Naczelnicy gmin jako pośrednicy między państwowymi zakładami a rolnikami indywidualnymi. Pod dokumentem wydrukowano nazwisko odpowiedzialnego za te przygotowania wicewojewodę dr inż. Henryka Pauli, który złożył też swój osobisty podpis. Dokument znajdujący się w zbiorach elbląskich to numerowany, kserowany maszynopis bez okładek z pomyłkowo powtórzonymi stronami trzecią i czwartą. Podobny program działania dotyczący siewów jesiennych i kampanii wykopkowej znajduje się także w zbiorach biblioteki. Również w Dokumentach Życia Społecznego znajduje się jeszcze jeden dokument dotyczący okresu żniwno-omłotowego z 1975 r.

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42628

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Jan 3, 2017

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

19

Number of object content views in DjVu format

17

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47162

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information