Object

Title: Problemy Komunikacji w Mieście w Powiązaniu z Perspektywami Rozwoju Miasta w Latach 1969-1975 - druk

:

W dniu 14.11.1968 r. odbyła się w Urzędzie Miejskim w Elblągu 25 sesja Miejskiej Rady Narodowej (MRN), posiedzenie to miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszego miasta. W listopadzie 1968 r. na sesję jak zawsze przygotowano materiały do dyskusji dla radnych. Dokument ten nosił nazwę - "Problemy komunikacji w mieście w powiązaniu z perspektywami rozwoju miasta w latach 1969-1975". Dokument wydano w formie kserowanego maszynopisu, którego poszczególne elementy numerowano oddzielnie (numeracja praktycznie jest nie do odczytania). Tekst w większości opisowy, poprzedzielany licznymi tabelkami (12), jedna kartka numerowana wypełniona dwustronnie tabelarycznie. Druk zawierał na początku - nienumerowany spis treści, nienumerowane materiały wyjściowe (tylko tytuły) oraz nienumerowany wstęp. Dalej zaczynała się numerowana właściwa treść dokumentu podzielona na dwie większe całości - "Wstęp i stan istniejący" oraz "Stan perspektywiczny". Do tej części dołączono kartkę wypełnioną dwoma tabelami o nr 13, 14 i przygotowano wnioski wynikające z treści dokumentu. Na końcu dokumentu znajdowała się treść uchwały nr ..... Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia .... 1968 r. - "W sprawie ustalenia wytycznych zmierzających do poprawy stanu komunikacji w mieście w powiązaniu z perspektywami rozwoju miasta w latach 1969-1975". W treści tej uchwały zobowiązano m.in. Prezydium MRN do ostatecznego ustalenia terminu likwidacji linii tramwajowej nr. 2, wprowadzenia różnego czasu pracy dla poszczególnych zakładów by zmniejszyć obciążenia komunikacyjne w godzinach porannego i wieczornego szczytu oraz przyspieszenia przełożenia toru kolejowego biegnącego przez tereny śródmieścia o którym mowa w innym z dokumentów znajdujących się w zbiorach bibliotecznych - Plan miasta Elbląga w przybliżonej skali: 1:8000 – 1:12000 (odrys). Pod uchwałą, która wchodziła w życie z dniem podjęcia pozostały miejsce do podpisu dla Przewodniczącego Prezydium MRN - Andrzeja Dębińskiego oraz Przewodniczącego obrad - Wiktora Frączkowskiego. Na całe szczęście dla mieszkańców nie zlikwidowano żadnej linii tramwajowej (mowa w dokumencie była o zastąpieniu jej autobusem) bo w dzisiejszych czasach troski ekologicznej rozbudowa linii tramwajowych istniejących w Elblągu jest obecnie (2013 r.) modna i popierana. Oprócz wyżej omówionego dokumentu dotyczącego 25 sesji poświęconej "Problemom komunikacji...", w zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się również protokół z niej z dołączonym jako załącznikiem wprowadzeniem do dyskusji nad referatem - "Problemy komunikacji...".

Place_of_issue:

Elbląg

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:45364

:

DŻS - VI.12

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2015

In our library since:

Mar 20, 2015

Number of object content hits:

7

Number of object content views in DjVu format

7

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47814

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information