Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Regulamin Pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Malborku - broszura

:

W Bibliotece Elbląskiej w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego znajduje się Regulamin pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Malborku z roku 1976. Na samym druku brak jest oznaczenia daty jego wytworzenia, tę możemy domniemywać jedynie z daty przyjęcia tego regulaminu w poczet zbiorów bibliotecznych. Dokument wydano w formie kserowanego maszynopisu z numerowanymi stronami, w tekturowych okładkach. Treść dokumentu rozpoczynała się od postanowień ogólnych, które wyjaśniały potrzebę ustanowienia tego regulaminu (ustalał on porządek wewnętrzny w zakładzie pracy) i na czym się opierał (był oparty na zasadach Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.12.1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwienia nieobecności w pracy i zwolnień od pracy. Dalsze paragrafy omawiały : obowiązki zakładu, obowiązki pracownika, rozkład czasu pracy czy usprawiedliwienie nieobecności w pracy i spóźnienie do pracy. Wyjaśniono w jakich okolicznościach zakład mógł udzielać zwolnień od pracy i urlopów. Trzy kolejne punkty regulaminu dotyczyły szczególnie rażących naruszeń ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontroli dyscypliny pracy i nagradzania i wyróżnianie pracowników. Jeden końcowych z paragrafów (był rok 1976) związany był z ograniczeniem palenia tytoniu, który był dopuszczony na warunkach określonych zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. Paragraf piętnasty zaznajamia nas z przepisami końcowymi m.in. w których dyrektor ZOZ określił warunki składania skarg i wniosków, Rada Zakładowa oraz sekretarz Rady Zakładowej ogłosili czas i miejsce przyjmowania pracowników ze swoimi problemami. Pod regulaminem znajdowało się miejsce na podpis Dyrektora ZOZ-u, obok jest widoczna pierwsza strona tego regulaminu.

Place_of_issue:

Malbork

:

image/x.djvu

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:42563

:

DŻS - X

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2013

In our library since:

Aug 26, 2013

Number of object content hits:

3

Number of object content views in DjVu format

3

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/47098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information