Object

Title: Nova literaria maris Balthici et septentrionis edita MDCCI [- MDCCII]

:

Dwa roczniki za rok 1701 oraz 1702 miesięcznika Nova literaria maris Balthici et Septentrionis, czasopisma wydawanego w Lubece od 1698 do 1708 r. (od 1704 w Lubece i Hamburgu). Jego celem było zbieranie informacji o najciekawszych nowych książkach, publikacjach, odkryciach naukowych z rejonów wokół Morza Bałtyckiego, w tym Prus, i północy Europy (Szwecja i Dania). W przedmowie do pierwszego tomu z 1698 r. wydawcy podawali, że w czasopiśmie po łacinie będą publikowali wzmianki o „nowych erudytach, ich posadach, powołaniach na nowe stanowiska i przeprowadzkach, o wykładach i dysputach, mowach, nowo wydanych lub mających się ukazać pismach, zasobach bibliotecznych, numizmatycznych, zbiorach kuriozów, obserwacjach, odkryciach, sporach z przeciwnikami, pogrzebach”. Układ treści jest geograficzny: najpierw podaje się nazwę miasta, a potem następują informacje o lokalnych wydarzeniach, czasami bardzo krótkie, innym razem obszerne, zdarza się też, że drukowane są całe teksty, np. listy, krótkie dysertacje, wiersze, kazania etc. Z miast pruskich regularnie występują Gdańsk, Toruń i Królewiec. Głównym językiem czasopisma jest łacina, ale niektóre teksty, tytuły wykładów są podawane po niemiecku. Niektórym tekstom towarzyszą ilustracje miedziorytowe na kartach składanych. W niniejszych rocznikach m. in. ilustracja średniowiecznego rogu do picia i krucyfiksu z katedry w Lubece, zaćmienia Księżyca zaobserwowanego w 1701 r., żołądka, kamienia nerkowego, bazyliszka i jego rzekomych jaj. Na końcu każdego rocznika indeks osobowo-rzeczowy.

:

apud Iohannem Wiedemeyer, bibliopolam : typis Christoph. Gothofr. Jaegeri (dla r. 1701) ; apud Petrum Böckmannum et Johannem Widemeyer Bibliopolas (dla r. 1702)

Place_of_issue:

Lvbecae

:

017853

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Jun 1, 2020

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71042

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information