Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Die Wiederaufrichtung Polens in Versailles

:

Die Wiederaufrichtung Polens in Versailles (Berlin, 1928) - publikacja poruszająca tematykę przywrócenia Rzeczypospolitej na mapy Europy, wskutek postanowień kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, który m.in. ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny. Wersalski traktat pokojowy sankcjonował odrodzenie Polski, kreśląc zarys jej zachodnich, północnych i południowych granic. Traktat ostatecznie przywracał Polsce niepodległość. Jednak odzyskanie zagarniętych niegdyś przez zaborców ziem nie było wcale łatwe. W Wersalu toczyły się wielodniowe dyskusje między innymi na temat przywrócenia Polsce dostępu do morza, czy też włączenia Śląska w granice Rzeczypospolitej. Ostatecznie utworzono Wolne Miasto Gdańsk, pod nadzorem Ligii Narodów, z własnym rządem, konstytucją i polityką gospodarczą. Włączono je jednak do polskiego obszaru celnego, Polska mogła korzystać z portu gdańskiego. O przynależności państwowej Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały zadecydować przeprowadzone tam plebiscyty. Autorem opracowania jest niemiecki archiwista i historyk Walther Recke (1887-1962), którego zainteresowania badawcze skupiały się w głównej mierze na historii niemieckich ziem wschodnich i Europy Wschodniej. Politycznie i publicystycznie Recke, opowiadał się za rewizją granic określonych w traktacie wersalskim oraz przyłączeniem Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza Nadwiślańskiego do Rzeszy Niemieckiej. Silnie utożsamiał się z ideologią Ostforschung, która opierała się na założeniu o wyższości cywilizacyjnej Niemców nad Słowianami. Utożsamiała ona przy tym obywateli Niemiec z plemionami germańskimi - Germanami. Głosiła pangermanizm z zaznaczoną wiodącą rolą Niemiec, z jednoczesnym wrogim nastawieniem wobec Słowian, tzw. antyslawizmem. Wysuwała propagandowe hasło o tzw. „niemieckiej misji na Wschodzie”, polegającej na cywilizowaniu Słowian. Ostforschung kierowanie się imperialnymi interesami Niemiec uzasadniał tezą o cywilizacyjnej, kulturalnej i gospodarczej misji Niemców na wschodzie, jednocześnie deprecjonując kulturę i osiągnięcia narodów tam mieszkających. Czechów, Polaków przedstawiał jako część ludów germańskich, które w wyniku barbarzyńskich najazdów ze wschodu uległy slawicyzacji, kwestionował przy tym ich odrębność oraz zdolność do samostanowienia. Ostforschung głosił również hasła rewizjonistyczne - „powrotu ziem utraconych (na rzecz Polski oraz Czechosłowacji)” w wyniku traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku, podpisanego po zakończeniu I wojny światowej, oraz konferencji jałtańskiej, podpisanej po zakończeniu II wojny światowej. Po zagarnięciu terenów Czech oraz Polski w pierwszym stadium II wojny światowej Ostforschung zajął się podbudową ideologiczną programów germanizacyjnych przeprowadzanych przez nazistów na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę. Niniejsza publikacja wpisuje się w retorykę ideologii Ostforschung. Recke, opisując zagadnienie „odrodzenia Polski w Wersalu” już w pierwszy zdaniu opracowania wyraża pogląd, że rozwiązanie kwestii polskiej w Wersalu było możliwe tylko dzięki serii zbiegów okoliczności, które okazały się szczególnie korzystne dla Polaków. Jednocześnie negatywnie odniósł się zarówno do praw jak i możliwości narodu polskiego do samostanowienia i samodzielnego utrzymania państwa.

:

Verlag von Georg Stilke

Place_of_issue:

Berlin

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:67381

:

KD.24179

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Apr 27, 2023

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

1

Number of object content views in PDF czarno-biały format

0

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/72801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information