Object

Available formats:

Download all

Title: Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Neuntes Stück. Enthaltend das zweyte Buch der Könige

:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1800) - część dziewiąta, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819).Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, dziewiąta część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Drugiej Księgi Królewskiej (hebr. מְלָכִים ב Melakhim 2). 1 i 2 Księga Królewska początkowo stanowiły jedną całość. Tekst nie podaje imienia autora; bibliści nie są zgodni, kim mógł być. Przypuszczalnie był prorokiem, ponieważ wiele wydarzeń historycznych zostało ukazanych przez pryzmat wierności (lub niewierności) Izraela i Judy wobec zawartego z Bogiem przymierza. Jako możliwych autorów wymienia się Ezdrasza, Ezechiela lub Jeremiasza. 2 Księga Królewska jest kontynuacją relacji z Pierwszej Księgi Królewskiej i opisuje dalsze, burzliwe dzieje podzielonego królestwa Izraela i Judy. Przedstawia panowanie 29 monarchów - 12 władców północnego królestwa Izraela i 17 panujących w południowym królestwie Judy. 2 Księga Królewska ukazuje wiele niezwykłych wydarzeń i postaci. Dwie osoby zostały wskrzeszone z martwych; prorok Eliasz został za życia zabrany do nieba; dwa razy rozstąpiły się wody rzeki Jordan etc. Wszystkie te cudowne wydarzenia świadczyły o tym, że Bóg jest zaangażowany w życie swojego ludu. Księga ukazuje również działalność pierwszych proroków. Amos i Ozeasz działali w królestwie północnym (Izrael), natomiast Izajasz, Joel, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz i Jeremiasz przemawiali do mieszkańców Królestwa Judy. Wszyscy bez wyjątku nawoływali do nawrócenia, ostrzegając przed nadchodzącym Bożym sądem. Autor księgi poświęcił także wiele miejsca działalności proroka Elizeusza, następcy Eliasza, skupiając się na licznych dokonanych przez niego cudach. Pomimo działalności proroków, nawołujących do zmiany postępowania i powrotu do Boga, ludzie uparcie trwali w grzechu. Zapowiedzi zniszczenia „wybranego” narodu nikt nie brał na poważnie. Choć Bóg zesłał karę na nieposłuszny naród, nie zapomniał jednak o obietnicy złożonej Dawidowi. Ocalił resztkę swojego ludu i zachował królewską linię od wyginięcia. Była to zapowiedź przyszłej odnowy - powrotu narodu do swojej ziemi i nadejścia Króla-Odkupiciela. Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze określane było jako dokument wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.

:

bey Johann Gottlob Beygang

Place_of_issue:

Leipzig

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:66118

:

92407/9

:

ger ; grc ; lat ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Apr 20, 2021

In our library since:

Apr 20, 2021

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

67

Number of object content views in PDF czarno-biały format

33

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71766

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information