Object

Planned object

Title: Materiały Redakcyjne z MKZ NSZZ Solidarność 1980, Robotnicy 80 - maszynopis

:

Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach materiały redakcyjne, przygotowane przez MKZ (Międzyzakładowy Komitet Założycielski) NSZZ "Solidarność" Elbląg do druku do 2 numerów jakiegoś czasopisma. Prawdopodobnie to materiały związane z działalnością "Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ "Solidarność" Elbląg". Materiały pochodzą z 1980 roku i dotyczą dwóch różnych kwestii. Drugi materiał dotyczy "spraw różnych" i możemy się z nim zapoznać na naszych stronach internetowych. Natomiast w pierwszym przypadku mamy do czynienia z protestem grup związanych z NSZZ "Solidarność", przeciwko decyzji władz centralnych PRL (a konkretnie Ministra Kultury i Sztuki Józefa Tejchmy) o wstrzymaniu wyświetlania na terenie całego kraju, nowego filmu "Robotnicy 80". Redakcja czasopisma przygotowała szereg materiałów związanych z ta sprawą - krytyczną opinię organu PZPR "Trybuna Ludu" o filmie, list środowisk twórczych z Gdańska w obronie wartości tego filmu, oświadczenie MKZ NSZZ "Solidarność" Elbląg o prowokacji władz względem środowisk związkowych poprzez zakaz wyświetlania filmu "Robotnicy 80". Wśród materiałów przygotowanych do druku znalazł się list protestacyjny Prezydium MKZ do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Józefa Pińkowskiego oraz list zwykłego obywatela do autora artykułu krytykującego film z "Trybuny Ludu". Tutaj także redakcja posiłkuje się oficjalnymi danymi dotyczącymi produkcji tegoż filmu, wraz z opiniami jego twórców na temat filmu. Zebrany materiał do numeru czasopisma zawierał także wiersze, Czesława Miłosza i innych autorów. Materiał uzupełniały grafiki lub zdjęcia z Gdańska, Gdyni i Elbląga poświęconym Pomnikom Ofiar Grudnia 1970 roku. Na ostatniej stronie przygotowywanego numeru wydrukowano Apel do całego społeczeństwa, wszystkich ludzi kultury, twórców kultury w sprawie zwiększenia nakładów na kulturę do 2% dochodu narodowego.

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - VII.1.1 - Solidarność

:

pol

Prawa:

NSZZ „Solidarność” Elbląg

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70037

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information