Object

Title: Journal für Deutschland, historisch, politischen Inhalts, 1815-1819

:

Dziennik niemiecki o zawartości historyczno-politycznej, wydawany pod redakcją Friedricha Buchholza (1758-1843) - niemieckiego pisarza, uważanego za pioniera pozytywistycznego i socjologicznego myślenia w Niemczech. W 1815 r. Buchholz założył własne czasopismo "Journal für Deutschland, historisch, politischen Inhalts, sygn. 010239"), które ukazywało się do roku 1834 (od 1820 r. - jako miesięcznik - "Neue Monatsschrift für Deutschland, Historisch-Politischen Inhalts", sygn. 010242). Czasopismo było odzwierciedleniem poglądów politycznych Buchholza, zwalczał on stanowiska burżuazyjne - zwłaszcza szlachtę i jej przywileje. "Dziennik dla Niemiec..., potem "Nowy miesięcznik..." wydawany w Berlinie przez wydawnictwo "Haube und Spener", następnie przez księgarza, bibliografa i wydawcę Theodora Christiana Friedricha Enslina (1787-1851). Na całość dziennika składa się 15 tomów, zaś miesięcznika - 45 tomów. Każdy tom poświęcony jest kilku zagadnieniom, przy czym każdorazowo jedno z zagadnień omawiane jest niezwykle szczegółowo. W pierwszych trzech tomach autor koncentruje się na zagadnieniach historyczno-politycznych. Bd. 1. - m.in. sprawozdania i omówienia wyprawy wojennej Napoleona na Rosję, dodatkowo załączono mapkę- plan bitwy pod Moskwą z 7 września 1812 roku (str. 17), możemy również zapoznać się z zagadnieniem francuskiej operacji wojskowej pod dowództwem Napoleona Bonaparte w Egipcie w latach 1798-1801 (str. 304). Bd. 2. - to szczegółowe badania i analizy, jak również poglądy autora na temat europejskiej równowagi i monarchii uniwersalnej (str. 458). Bd 3. - to kontynuacja tomu drugiego - badania i analizy polityczne Niemiec, dodatkowo można zapoznać się z korespondencją, m.in. listami hiszpańskiego króla Jozefa I do cesarza Napoleona (str. 142 ). W tomach 2 i 3 poruszone zostały również kwestie historii książek oraz ich przedruków (tom. 2 - str. 581; tom.3 – str. 44, 198). T. 7/1817 - kontynuacja badań nad rzymianami, Martin Luther (str. 190) ; T. 8/1817 - kontynuacja badań nad rzymianami (“O Złotych wiekach literatury”) ( str. 75) ; T. 9 /1817 - Don Juan Antonio Llorente (str. 342) ; T. 10/ 1818 - badania filozoficzne oraz analiza epoki średniowiecza, ród Medyceuszy ( str. 172, 304, 444) ; T. 11/1818 - kontynuacja rodu Medyceuszy (str. 34, 176, 309, 463) ; T. 12/1818 - ród Medyceuszy (str. 54, 193, 348, 485) ; T. 15/1819 - to m.in. korespondencja (listy) Napoleona Bonaparte (str. 240, 377) etc. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się roczniki obu tytułów z lat 1815-1834 (niekompletne), sygnowane pieczęcią Miejskiej Biblioteki w Elblągu oraz rękopiśmiennym znakiem własnościowym elbląskiego aptekarza i historyka-amatora Ferdynanda Neumann’a (1791-1869).

:

Haube und Spener

Place_of_issue:

Berlin

:

010239

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/67617

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information