Kolekcja

Haushaltspläne der Stadt Elbing

Plany budżetowe miasta Elbląga (w 39 zeszytach). Zawierają dokładne dane liczbowe odnośnie spodziewanych wpływów i wydatków za lata : 1904-1942. Jeden z zeszytów zawiera różne dodatki i aneksy tematycznie związane z budżetem miasta i działalnością Magistratu z lat 1844 - 1869. Dodatki to m. in : Extra =Beilage zu Nr. 305 des Neuen Elbinger Anzeigers, Jahresbericht des Magistrats in Elbing, Verwaltungsbericht des Magistrats zu Elbing, Uebersicht des Stadthaushalts von Elbing.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji