Kolekcja

Befehl

Przejęcie władzy przez nazistów w 1933 roku i pomoc Ericha Kocha ułatwiły rozwój w Elblągu hitlerowskiej prasy. „Wahlkampf” prezentował się bardzo skromnie i był raczej przedwyborczą gazetką niż pismem w pełnym tego słowa znaczeniu. Od maja 1932 roku zmiana tytułu na : „Befehl”. Potrafiła osiągnąć jednorazowo nakład 12 000 egzemplarzy.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji