Kolekcja

Elbinger Lehrergesangverein. Nachrichtenblatt

Biuletyn Elbląskiego Nauczycielskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego. Nr 3/4 z 1927 r. Stowarzyszenie to powstało w 1913 r. Pierwszym przewodniczącym był nauczyciel Oskar Geyer. Kierownictwo muzyczne chóru powierzono uczącemu muzyki Paulowi Samuelowi. Największe triumfy Stowarzyszenie zaczęło święcić od 1925 pod batutą Juliusa Gessinger’a, a zwłaszcza po powstaniu Akademii Pedagogicznej w 1926, której chórem również opiekował się Gessinger. Przebywał on w Elblągu do roku 1930, jego działalność kompozytorska obejmowała takie dziedziny, jak msza łacińska, muzyka kameralna, chóralna, piosenka artystyczna i inspirowana melodiami ludowymi. Eksperymentował z wieloma środkami muzycznego wyrazu i jego utwory wykazują wiele oryginalnych cech. Biuletyn zawiera doniesienia o wydarzeniach muzycznych i innych uroczystościach, w których Stowarzyszenie brało udział, rozprawy muzyczne, informacje rodzinne itp.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji