Kolekcja

Biuletyny stowarzyszeń, grup społecznych i zawodowych

Polizei-Sport Nachrichten-Blatt des Polizei-Sport-Vereins E.V. Elbing - informator (biuletyn) wydawany przez Sportowe Stowarzyszenie Policjantów w Elblągu.
Elbinger Lehrergesangverein. Nachrichtenblatt - biuletyn Elbląskiego Nauczycielskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego.
"Freie Lehrerzeitung" to tygodnik dla nauczycieli wydawany przez Związek Nauczycielski (Elbinger Lehrerverein) w Elblągu przez A.G. Kutsch'a .
Jahres-Bericht der Kleinkinder-Bewahr-Anstalten zu Elbing - sprawozdania roczne z działalności elbląskiej ochronki dla małych dzieci (lata 1862-1879).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (4)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji