Kolekcja

Elbinger Volksblatt

Elbinger Volksblatt (Zeitungs= und Anzeigeblatt für Elbing und Umgegend) Redaction und Verlag von C. Meissner & A.W. Kafemann. Gazeta ukazywała się dwa razy w tygodniu, w środę i sobotę. Krąg odbiorców stanowili mieszkańcy Elbląga i okolic. Każdy numer zawierał przegląd polityczny, wiadomości różne dotyczące Elbląga oraz reklamy. Siedziba gazety mieściła się w Elbląguna Starym Mieście nr 44.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji