Kolekcja

Elbingische Anzeigen von Handlungsökonomischen, historischen und literarischen Sachen

Rocznik 1790 nr 1-104. Gazeta „Elbingische Anzeigen” ukazała się w 1787 r, początkowo ukazywała się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki). Przeważnie były to cztery strony na lepszym papierze formatu 8 – wyjątkowo dochodziły dwie strony dodatku do odpowiedniego numeru (Beilage). Pierwsza strona oprócz tytułu pisma i herbu miasta z orłem zawierała numer kolejny egzemplarza wraz z datą dzienną. Numer kolejny był podawany cyframi rzymskimi do 44 numeru 1788 r., a następnie cyframi arabskimi. Układ przeważnie był dwukolumnowy. Graficzne opracowanie było proste i nie ulegało zmianom. Tematycznie podział przedstawiał się następująco : pierwsze strony zajmowały rozprawy, artykuły i anegdoty (czasami omawiano również nowe książki i czasopisma). Druga część pisma to przede wszystkim informacje o kursach walutowych i giełdowych i drobne ogłoszenia płatne. W zasadzie gazeta przeznaczona była dla kupców i obywateli miasta, ale zasięg jej był szerszy. Czytana przez profesorów, pastorów i gimnazjalistów naszego miasta oraz okolic. Nakład prawdopodobnie (wg. obliczeń Satori-Neumanna) wynosił 130 egzemplarzy. Biblioteka Elbląska posiada tylko rocznik 1790.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji