Kolekcja

Biblie w zbiorach BE

W naszym księgozbiorze zachowało się 165 wydań Biblii z XV-XVIII w., co stanowi około 2 procent zbioru starych druków. Przeważają Biblie w języku niemieckim, głównie protestanckie. Nie zawsze jest to pełny tekst Starego i Nowego Testamentu, czasami są to tylko poszczególne księgi lub nawet ich fragmenty. Nie każda edycja wielotomowa zachowała się w komplecie w naszych zbiorach. Możemy tu spotkać różnorodność edycji Biblii w przekroju chronologicznym, napisane w wielu językach i dialektach, wydawane w różnych formatach, począwszy od wielkich foliałów po małe edycje kieszonkowe. Podziwiać możemy księgi bogato zdobione, ilustrowane drzeworytami i miedziorytami oraz te skromne, przeznaczone do powszechnego, codziennego użytku. Biblie gromadzili w Elblągu profesorowie miejscowego gimnazjum, duchowni, urzędnicy miejscy, lekarze, bogaci mieszczanie. Losy księgozbiorów po śmierci właścicieli potoczyły się różnie. Wiele z nich trafiło do Biblioteki Gimnazjalnej i Biblioteki Miejskiej i dzięki odpowiedniej trosce mogą do dziś cieszyć następne pokolenia elblążan.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji