Kolekcja

Elbinger Anzeigen

W 1824 roku kupiec August Albrecht wydał próbny numer „Elbinger Anzeigen”. Periodyk ten ukazywał się odtąd regularnie dwa razy w tygodniu w środy i w soboty. Jeden numer kosztował 4 fenigi a roczna prenumerata 1 talara. Gazeta najczęściej liczyła cztery strony plus jeden albo dwa czterostronnicowe dodatki. Posiadała stałe i okolicznościowe rubryki, gdzie podawano szczegóły dotyczące niedzielnych mszy i kazań we wszystkich elbląskich parafiach (niezależnie od wyznania). Zamieszczano sprawozdania z ciekawszych wydarzeń mających miejsce w dwóch największych miastach Prus – Gdańsku i Królewcu, oraz najważniejszych stolicach europejskich – Berlinie, Paryżu i Londynie. Na łamach gazety stałą pozycją była publicystyka, informacje o repertuarze teatru miejskiego i koncertach, zarządzenia władz prowincji, policji i magistratu miejskiego. Ostania strona gazety zawierała reklamy firm i instytucji działających w mieście.„Elbinger Anzeigen” jest kopalnią informacji na temat życia codziennego w prowincjonalnym mieście pruskim w pierwszej połowie XIX wieku. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada tytuł z lat 1825-1870 (niekompletne).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji