Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Transport (VI.12)

Publication structure:
 • Zagadnienia Gospodarcze (VI)
  • Transport (VI.12)
   • 1968, Problemy Komunikacji w Mieście w Powiązaniu z Perspektywami Rozwoju Miasta w Latach 1969-1975 - druk
   • 1968, Protokół Nr 25/68 z 25 Zwyczajnej Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu - maszynopis
   • 1968, Wprowadzenie Do Dyskusji Nad Referatem "Problemy Komunikacji w Mieście w Powiązaniu z Perspektywami Rozwoju..." - maszynopis
   • 1975, Informacja w Sprawie Kasowania Abonamentów i Biletów Jednorazowych w Kasownikach - afisz
   • 1975, Komunikat w Sprawie Kursowania Autobusów Bez Obsługi Konduktorskiej - Linia 3 - afisz
   • 1975, Komunikat w Sprawie Kursowania Autobusów Bez Obsługi Konduktorskiej - Linie 4, 6, 8, 10 - afisz
   • 1975, List Otwarty Dyrektora Oddziału PKS w Elblągu Do Wszystkich Pracowników - druk
   • 1975, Wytyczne Organizacyjno-Propagandowe Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Akcji - "Stop! Dziecko Na Drodze" Na Rok 1976 - druk
   • 1976, Dziennik Ruchu Autobusów z 1976 r. - druk
   • 1976, Dziennik Ruchu Komunikacji Autobusowej z 1976 r. - druk
   • 1977, Dziennik Ruchu Komunikacji Autobusowej z 1977 r. - druk
   • 1977, Giełda Samochodowa Na Parkingu Strzeżonym Przy Ulicy Wigilijnej w Elblągu - afisz
   • 1977, Materiały Na Walne Zgromadzenie Założycieli Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu - biuletyn
   • 1977, Uwagi Dla Osób Korzystających z Taksówek Bagażowych - druk
   • 1977, Uwagi Dla Osób Korzystających z Taksówek Osobowych - druk
   • 1979, Informacja z Zaawansowania Realizacji Uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XV/73/77... - druk
   • 1979, Materiały Na Walne Zgromadzenie Pełnomocników Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu w 1979 r. - biuletyn
   • 1979, Sprawozdanie z Działalności Gospodarczej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu za rok 1978 - biuletyn
   • 1980, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział Elbląg Tabele Opłat - biuletyn
   • 1980, Regulamin Pracowników Służby Ruchu - biuletyn
   • 1981, Materiały Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pełnomocników Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu w 1981 r. - biuletyn
   • 1981, Materiały Na Walne Zgromadzenie Pełnomocników Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu w 1981 r. - biuletyn
   • 1981, Sprawozdanie z Realizacji Uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XV/73/77... - druk
   • 1981, Tabela Opłat Oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej Elbląg Na Rozkład Jazdy Autobusów 1981/82 - biuletyn
   • 1981, Załącznik Tabelaryczny Do Sprawozdania z Realizacji Uchwały Nr XV/73/77 Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu - druk
   • 1981, Zawiadomienie o Zwołaniu 14 Zwyczajnej Sesji Miejskiej Rady Narodowej - druk
   • 1982, Program Modernizacji Dróg i Układów Komunikacyjnych Miasta Elbląga Do Roku 1985 - druk
   • 1982, Projekt Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w Sprawie Zatwierdzenia Programu Modernizacji Dróg i Układów Komunikacyjnych
   • 1987, Analiza z Wykonania Zadań Gospodarczych Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu za 1986 r. - biuletyn
   • 1987, II Zebranie Delegatów Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Elblągu - zaproszenie
   • 1987, Mandat Delegata Na II Zebranie Delegatów Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Elblągu - druk
   • 1987, Materiały Na Walne Zgromadzenie Pełnomocników Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Elblągu - biuletyn
   • 1987, Wyciąg w Sprawie Ustalenia Opłat Za Przewozy Środkami Miejskiej Komunikacji Masowej w Województwie Elbląskim - afisz
   • 1977, Finał I Ogólnowojewódzkiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych "Jestem ubezpieczony i przestrzegam zasad ruchu drogowego" - zaproszenie
   • 1978, Program działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych woj. elbląskiego w latach 1979-1985 - broszura
   • 1977?, Kurs kierowców na prawo jazdy kat. A i B - afisz
  • 1976, Informacja w sprawie przeprowadzania w zakładach i szkołach eliminacji do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 1976 roku - zawiadomienie
  • 1975, Turniej Młodych Mistrzów Techniki - afisz
  • 1975, Finał Wojewódzki Turnieju Młodych Mistrzów Zawodu oraz Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej i Ekonomicznej - zaproszenie
  • 1980, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1980 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1977 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1979, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1979 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1977 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1978, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1978 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1979, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1979 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1982, Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów - afisz
  • 1975, Odezwa Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Elblągu - Obywatele - afisz
  • 1977, Wskazania z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Wojewody Elbląskiego z ... 1975 Roku w Sprawie Przeciwpożarowego Zabezpieczenia Gospodarki Rolnej w Okresie Żniw i Omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Naczelnika Powiatu Elbląg z ... 1975 roku w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia gospodarki rolnej - afisz
  • 1976, Rolniku! 1976 - afisz
  • 1976, Dni Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste spotkanie Aktywu Pożarniczego z władzami województwa - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie - zaproszenie
  • 1976, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu - zaproszenie
  • 1981, Analiza stanu Ochrony Przeciwpożarowej Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu - broszura
  • 1974?, Na pamiątkę ... za współpracę w dziedzinie umacniania ochrony przeciwpożarowej Ziemi Elbląskiej ... - dyplom
  • 1977, Dyplom nadania medalu pamiątkowego za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Elbląskiego - dyplom
  • 1975?, Mianuję Obywatela na Stopień - dyplom
  • 1978, Wytyczne ramowe w sprawach aktywizacji, organizacji pracy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ... - broszura
  • 1976, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" - broszura
  • 1978, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - broszura
  • 1979, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - broszura
  • 1980, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu - broszura
  • 1976, Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku - broszura
  • 1987, Uroczystość z okazji 10 rocznicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" - zaproszenie
  • 1980?, Dyplom przodującego działacza ruchu spółdzielczego - dyplom
  • 1975, Regulamin kontroli wewnętrznej z dnia 18 października 1975 r. - druk
  • 1976, Informacja w sprawie przyjęć kandydatów i członków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu - druk
  • 1975, Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu dotyczący napraw wewnątrz lokali ... - broszura
  • 1976, Materiały na zebranie przedstawicieli członków jesień 1976 ... - broszura
  • 1978, Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" 1978 - broszura
  • 1987, Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" - broszura
  • 1978, Materiały sprawozdawcze na zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" ... - broszura
  • 1980, Materiały sprawozdawcze z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w 1979 roku - broszura
  • 1977, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1976 r. - broszura
  • 1978, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1977 rok - broszura
  • 1983, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1982 rok - broszura
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r. - druk
  • 1978, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. - druk
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1983 r. - druk
  • 1976, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1976 - broszura
  • 1978, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1978 - broszura
  • 1975, Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie telegrafistek zatrudnionych w placówkach P.T. - podziękowania
  • 1975, Do PT Abonenta Telefonicznego - druk
  • 1979, Realizacja zadań w roku 1978. Zadania planowe roku 1979 - broszura
  • 1986, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1987 - broszura
  • 1988, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1988 - broszura
  • 1975, Spis ważniejszych telefonów województwa elbląskiego - broszura
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1979, Plan podstawowych przedsięwzięć techniczno-ekonomiczno-socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1979 rok - broszura
  • 1982, Prognozy Zaopatrzenia Województwa Elbląskiego w Opał w Sezonie Grzewczym 1982/83 - druk
 

Facebook