Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zagadnienia Gospodarcze (VI)

Publication structure:
 • Zagadnienia Gospodarcze (VI)
  • Budżet / Finanse
   • 1975, Informacja o Zaopatrzeniu Rynku w IV Kwartale 1975 r. i Gromadzeniu Rezerw Zimowych Na Sezon 1975/1976 - broszura
   • 1975, Plan Społeczno-gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na 1976 Rok, Projekt - broszura
   • 1975, Projekt budżetu zbiorczego województwa elbląskiego na rok 1976 – biuletyn
   • 1976, Analiza Sytuacji Gospodarczej i Wykonania Planu Województwa Elbląskiego Za Rok 1975 - broszura
   • 1976, Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu miasta Elbląga za 1975 r. - biuletyn
   • 1976, Konkurs Oszczędzania "1000" 12.1975 r. - 02.1976 r. - afisz
   • 1976, Konkurs Oszczędzania "1000" 12.1976 r. - 02.1977 r. - afisz
   • 1976, Projekt społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na lata 1976-1980 – biuletyn
   • 1977, Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga za 1976 r. - biuletyn
   • 1977, Społeczno-gospodarczy rozwój miasta Elbląga w liczbach - biuletyn
   • 1978, Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga za 1977 r. - biuletyn
   • 1978, Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga za 1978 r. - biuletyn
   • 1978, Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga za I półrocze 1978 r. - biuletyn
   • 1978, Materiał informacyjny dla kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w kadencji 1978-1981 - biuletyn
   • 1978, Projekt planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na 1978 rok – biuletyn
   • 1978, Społeczno-gospodarczy rozwój miasta Elbląga w latach 1945-1978. Materiał informacyjny - biuletyn
   • 1978, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu o planie społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na rok 1978 - druk
   • 1979, Informacja o zaawansowaniu zadań społeczno-gospodarczych miasta Elbląga, przewidzianych na lata 1976-1980 - biuletyn
   • 1979, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie miasta Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1979 r. - druk
   • 1979, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1979 – biuletyn
   • 1979, Projekt planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na rok 1979 – biuletyn
   • 1979, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1978 r. - biuletyn
   • 1979, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 29.01.1979 r. o planie społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na rok 1979
   • 1979, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 29.01.1979 r. w sprawie budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1979 - druk
   • 1979, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z kwietnia 1979 r. w sprawie zatwierdzenia analizy wykonania planu...
   • 1980, Errata do projektu planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na 1980 rok - druk
   • 1980, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1980 – biuletyn
   • 1980, Projekt planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na rok 1980 – biuletyn
   • 1980, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1979 r. - biuletyn
   • 1980, Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga za 1979 r. - biuletyn
   • 1980, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu o planie społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Elbląga na rok 1980 - druk
   • 1980, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z 1980 r. w sprawie budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1980 - druk
   • 1981, Informacja o zmianach w budżecie miasta Elbląga na 1981 r. – druk
   • 1981, Materiały dla aktywu partyjnego do wykorzystania przed IX Zjazdem PZPR- biuletyn
   • 1981, Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu miasta Elbląga za 1980 r. - biuletyn
   • 1981, Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego i budżetu miasta Elbląga na 1981 rok – biuletyn
   • 1982, Informacja o zmianach w budżecie miasta Elbląga na 1982 r. – druk
   • 1982, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na 1982 r. – broszura
   • 1982, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1981 r. – broszura
   • 1982, Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego miasta Elbląga za 1981 r. oraz założenia planu na 1982 r. - biuletyn
   • 1982, Stan prac nad reformą gospodarczą na terenie miasta Elbląga - broszura
   • 1982, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie budżetu terenowego na rok 1982 – druk
   • 1982, Uzasadnienie do zmian budżetu miasta Elbląg – druk
   • 1982, Ważniejsze zadania zrealizowane w 1981 r. i przewidziane według rejonów działania Komitetów Osiedlowych – biuletyn
   • 1983, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na 1983 r. – broszura
   • 1983, Projekt planu społeczno-gospodarczego miasta Elbląga na lata 1983-1985 – biuletyn
   • 1983, Sprawozdanie z Wykonania Planu - Ocena Sytuacji Społeczno-gospodarczej Województwa Elbląskiego Za 1982 r. - broszura
   • 1983, Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego miasta Elbląga za 1982 r. - biuletyn
   • 1983, Sprawozdanie z wykonania zbiorczego budżetu województwa elbląskiego za rok 1982 – biuletyn
   • 1983, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie budżetu terenowego na rok 1983 – druk
   • 1983, Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie planu społeczno-gospodarczego miasta Elbląga na lata 1983–1985 - druk
   • 1977, Informacja Dla Dyrektorów Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego i Terenowych Organów Administracji Państwowej Stopnia Podstawowego w Województwie Elbląskim - biuletyn
   • 1979, Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na Rok 1980, Załącznik - broszura
   • 1979, Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu o Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na 1980 Rok, Projekt - broszura
  • 1976, Informacja w sprawie przeprowadzania w zakładach i szkołach eliminacji do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 1976 roku - zawiadomienie
  • 1975, Turniej Młodych Mistrzów Techniki - afisz
  • 1975, Finał Wojewódzki Turnieju Młodych Mistrzów Zawodu oraz Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej i Ekonomicznej - zaproszenie
  • 1980, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1980 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1977 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1979, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1979 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1977 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1978, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1978 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1979, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1979 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1982, Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów - afisz
  • 1975, Odezwa Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Elblągu - Obywatele - afisz
  • 1977, Wskazania z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Wojewody Elbląskiego z ... 1975 Roku w Sprawie Przeciwpożarowego Zabezpieczenia Gospodarki Rolnej w Okresie Żniw i Omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Naczelnika Powiatu Elbląg z ... 1975 roku w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia gospodarki rolnej - afisz
  • 1976, Rolniku! 1976 - afisz
  • 1976, Dni Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste spotkanie Aktywu Pożarniczego z władzami województwa - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie - zaproszenie
  • 1976, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu - zaproszenie
  • 1981, Analiza stanu Ochrony Przeciwpożarowej Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu - broszura
  • 1974?, Na pamiątkę ... za współpracę w dziedzinie umacniania ochrony przeciwpożarowej Ziemi Elbląskiej ... - dyplom
  • 1977, Dyplom nadania medalu pamiątkowego za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Elbląskiego - dyplom
  • 1975?, Mianuję Obywatela na Stopień - dyplom
  • 1978, Wytyczne ramowe w sprawach aktywizacji, organizacji pracy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ... - broszura
  • 1976, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" - broszura
  • 1978, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - broszura
  • 1979, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - broszura
  • 1980, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu - broszura
  • 1976, Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku - broszura
  • 1987, Uroczystość z okazji 10 rocznicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" - zaproszenie
  • 1980?, Dyplom przodującego działacza ruchu spółdzielczego - dyplom
  • 1975, Regulamin kontroli wewnętrznej z dnia 18 października 1975 r. - druk
  • 1976, Informacja w sprawie przyjęć kandydatów i członków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu - druk
  • 1975, Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu dotyczący napraw wewnątrz lokali ... - broszura
  • 1976, Materiały na zebranie przedstawicieli członków jesień 1976 ... - broszura
  • 1978, Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" 1978 - broszura
  • 1987, Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" - broszura
  • 1978, Materiały sprawozdawcze na zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" ... - broszura
  • 1980, Materiały sprawozdawcze z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w 1979 roku - broszura
  • 1977, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1976 r. - broszura
  • 1978, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1977 rok - broszura
  • 1983, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1982 rok - broszura
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r. - druk
  • 1978, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. - druk
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1983 r. - druk
  • 1976, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1976 - broszura
  • 1978, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1978 - broszura
  • 1975, Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie telegrafistek zatrudnionych w placówkach P.T. - podziękowania
  • 1975, Do PT Abonenta Telefonicznego - druk
  • 1979, Realizacja zadań w roku 1978. Zadania planowe roku 1979 - broszura
  • 1986, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1987 - broszura
  • 1988, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1988 - broszura
  • 1975, Spis ważniejszych telefonów województwa elbląskiego - broszura
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1979, Plan podstawowych przedsięwzięć techniczno-ekonomiczno-socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1979 rok - broszura
  • 1982, Prognozy Zaopatrzenia Województwa Elbląskiego w Opał w Sezonie Grzewczym 1982/83 - druk
 

Facebook