Object

Planned object

Title: Herrn David Hume, Esq. Vermischte Schrifte über die Handlung, die Manufacturen und die andern Quellen des Reichthums und der Macht eines Staats […]

:

Herrn David Hume, Esq. Vermischte Schrifte über die Handlung, die Manufacturen und die andern Quellen des Reichthums und der Macht eines Staats (Hamburg, Lipsk 1754) - część pierwsza niemieckojęzycznego przekładu wybranych esejów dotyczących m.in. ekonomii, problematyki gospodarczej, historii i filozofii, szkockiego filozofa, historyka i ekonomisty Davida Hume’a (1711-1776). Urodzony w Edynburgu, już w 1723 roku wstąpił na uniwersytet w rodzinnym mieście, gdzie poznał filozofię grecką i rzymską. Studia prawnicze, które odbywał, zniechęciły go do prawa i filozofii. W roku 1734 wyjechał do Francji i osiadł w La Fleche - miejscowości, w której swego czasu uczył się Kartezjusz. Tam napisał swoje pierwsze, przełomowe dzieło: „Traktat o naturze ludzkiej”. W 1737 udał się do Londynu, gdzie dwa lata później dzieło to wydał. Rozczarowany zupełnym brakiem reakcji na swoją publikację Hume oddał się studiom historycznym i ekonomicznym. W roku 1744 ubiegał się o katedrę filozofii moralnej w w Edynburgu, ale bezskutecznie. Po tym niepowodzeniu Hume zajął się polityką. Jako sekretarz St. Claira - kierownika wojskowej misji do Turynu i Wiednia - zwiedził Hume znaczną część Europy. Po powrocie zajął się pisarstwem, jeszcze raz starając się o posadę uniwersytecką - tym razem w Glasgow. I tym razem został odrzucony, ale niebawem otrzymał posadę bibliotekarza w Edynburgu i pełnił tę funkcję do 1757 roku. Następnie wyjechał do Londynu. Po zakończeniu wojny francusko - angielskiej został sekretarzem ambasady angielskiej we Francji. Tam też poznał wielu wybitnych filozofów i uczonych. Powrócił do Anglii w 1765 roku w towarzystwie Jana Jakuba Rousseau. Resztę życia spędził spokojnie, kupił dom w Edynburgu i zamieszkał tam ze swoją siostrą. W 1775 roku, na rok przed śmiercią, odczuwając poważne dolegliwości zdrowotne napisał autobiografię. Współcześni widzieli w nim sceptyka i ateistę, dziś uważa się go za prekursora nauk kognitywnych i filozofii zorientowanej naturalistycznie. Był przedstawicielem sensualizmu, sceptycyzmu pragmatycznego i agnostycyzmu. Zakładał krytykę pojęcia substancji, przyczynowości i siły. W ekonomii popierał wolny handel i krytykował merkantylizm. Za życia znany głównie jako historyk - popularyzator historii średniowiecznej Anglii. Od XIX w. pamiętany przede wszystkim jako filozof. Ceniony przez socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych, głównie za przemyślenia dotyczące metodologii nauk empirycznych i rozróżnienie sądów o faktach i wartościach. W niniejszej części, znajdują się m.in. prace stanowiące wkład Hume’a w ekonomię. (Von der Handlung, Von dem Gelde, Von den Zinsen, Von der Balanz der Handlung, Von der öffentlichen Credit etc.) Esejów Hume’a dotyczących ekonomii nie można oddzielić od jego pozostałych tekstów, które nie są bezpośrednio związane z problematyką gospodarczą. Hume kierował się bowiem regułą, którą sformułował w „Traktacie o naturze ludzkiej”: „…Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie nauki pozostają w pewnym stosunku... do natury ludzkiej; i że choćby która z nich nie wiedzieć jak wy dawała się oddalona od tej natury, to przecież wszystkie one powracają do niej na tej czy innej drodze…”.Jedną z cech charakterystycznych prac ekonomicznych Hume’a jest zatem połączenie uwag dotyczących skomplikowanej natury ludzkiej z rozważaniami na temat gospodarki. Hume, formułując zasady, łączył je z radami, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić rozwój gospodarczy państwa, tak więc rozważaniom na temat ekonomii jako nauki złożonej z zasad ogólnych towarzyszyły rozważania na temat polityki ekonomicznej. W materiale znajdują się również prace: Von einigen merkwürdigen Gewohnheiten, Von der Menge der Menschen bey den alten Nationen, Von der protestantischen Thronfolge in England etc.

:

bey Georg Christian Grund und Adam Heinrich Holle

Place_of_issue:

Hamburg ; Leipzig

:

92570/1

:

ger ; lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Aug 9, 2021

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71988

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information